AANKEURING

Hebt u een Witte Herder met een niet FCI stamboom dan kunt u uw hond laten 'aankeuren' tot Zwitserse Witte Herder. In een aanzienlijk aantal bij de FCI aangesloten landen zijn (her)registraties al dan niet onder bepaalde voorwaarden mogelijk, zo ook in Nederland.

In navolging daarvan organiseren de 3 rasverenigingen ZWHVN, RZWH en NVBBS gezamenlijk, onder auspiciën van de Raad van Beheer, de 'aankeuring' in Nederland.
De 3 rasverenigingen worden vertegenwoordigd door een selectiecommissie, welke bestaat uit van iedere rasvereninging 2 leden selectiecommissie. Namens de RvB zijn er 2 keurmeesters aanwezig. Daarnaast verrichten nog 2 keurmeesters de aankeuring van de honden.

Voor de rasvereninging ZWHVN zijn de 2 leden selectiecommissie: Thea Commandeur en Alja Sijbesma.

 


 

Welke honden komen in aanmerking voor aankeuring en de procedure:

 • Lookalikes die in geen enkel stamboekhouding zijn geregistreerd = stamboomloze honden;
 • Zowel honden van leden van de ZWHVN, RZWH en NVBBS, alsook honden van niet-leden van voornoemde rasverenigingen kunnen worden aangekeurd;
 • De hond dient minimaal de leeftijd van 12 maanden te hebben;
 • Middels het aanmeldformulier (zie hierboven) kan een verzoek tot aankeuring ingediend worden bij de selectiecommissie, waarin elke rasvereniging vertegenwoordigd wordt, aangevuld door 2 leden van de RvB; zij hebben onder meer als taak het bewaken van de procedures en het voorkomen van rasblindheid;
 • Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de selectiecommissie mag de hond worden voorgebracht op de 'Aankeuring';
 • De aankeuring wordt georganiseerd door de rasverenigingen gezamenlijk, onder auspiciën van de RvB.
 • De aankeuring geschiedt door 2 keurmeesters uit de aankeuringscommissie die bestaat uit 4 ervaren keurmeesters van het ras Zwitserse Witte Herder;
 • De RvB zal de bevinding aankeuring van de keurmeesters overnemen en na een positief advies overgaan tot uitgifte van een NHSB Bijl. G-0 stamboom:
  - indien het een hond betreft waarvan de afstamming bekend is, dit ter beoordeling van de selectiecommissie, zullen de voorouders vermeld worden op de stamboom, waarbij de opmerking 'niet geverifieerd' zal worden toegevoegd;
  - indien het een hond betreft waarvan de voorouders niet bekend zijn, zal de stamboom geen voorouders vermelden, maar zal de vermelding 'niet geverifieerd' op de stamboom staan;
 • Een hond die na het verkrijgen van een Bijl. G-0-registratie middels een aankeuring ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de rasvereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de nog vast te leggen normenmatrix geldend voor het ras, opgesteld door de RvB;
 • Een nakomeling van een Bijl. G-0 hond met een Bijl. G-1-registratie die ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de vereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de nog vast te leggen normenmatrix voor het ras, opgesteld door de RvB.

 

Hebt u nog vragen n.a.v. bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met:

Portfeuillehouder Rascommissie
Thea Commandeur
Email

 

 

 


 

 
18-11-2018 - 2e aankeuring - Heerhugowaard

Voor de 2e aankeuring 2018 te Heerhugowaarde georganiseerd door de 3 rasverenigingen ZWHVN, RZWH, NVBBS werden door 7 honden aangemeld.
De keurmeesters Erica Bakker en Carin van der Sijs hebben de honden uitgebreid gekeurd. Bij de beoordeling van de honden is nadrukkelijk aandacht besteed aan het uiterlijk voorkomen, het bewegingsapparaat en ook het getoonde gedrag.
De aankeuring is georganiseerd voor Witte Herders die een niet FCI stamboom hebben. Alle 7 voorgebrachte honden voldoen voldoende aan de Rasstandaard Zwitserse Witte Herder FCI.
Tot slot dank aan alle aanwezigen op deze dag.

Hieronder een beeldimpressie van de 2e aankeuring (klik op foto voor vergroting)

 

Na intensieve samenwerking en voorbereiding door de 6 leden selectiecommissie van de 3 rasverenigingen ZWHVN, RZWH, NVBBS en de Raad van Beheer was de eerste aankeuring sinds 2008 een feit.
De aankeuring tot Zwitserse Witte Herder is gehouden in DogCenter te Kerkwijk. De keurmeesters Jan Ebels en Anita Gielisse hebben de honden uitgebreid gekeurd. Namens de RvB waren de keurmeesters Jan Coppens en Erica Bakker-v.d. Woestijne aanwezig. Er waren in totaal 8 honden aangemeld door 4 fokkers. Bij de beoordeling van de honden is nadrukkelijk aandacht besteed aan het uiterlijk voorkomen, het bewegingsapparaat en ook het getoonde gedrag.
De aankeuring is georganiseerd voor Witte Herders die een niet FCI stamboom hebben. De geëxposeerde honden worden gezien als een toevoeging voor de genendiversiteit van ons ras. Alle 8 voorgebrachte honden voldoen voldoende aan de Rasstandaard Zwitserse Witte Herder FCI.
Afhankelijk van de rasvereniging en het daarbij horende VFR is dit een waardevolle stap voorwaarts om de aangekeurde honden voor de fok in te kunnen zetten.

Tot slot dank aan alle aanwezigen op deze dag. Het was een zeer geslaagde dag.

Hieronder een beeldimpressie van de aankeuring

 

 

Aankondiging Aankeuring

De 1e Aankeuring, sinds vele jaren geleden, vindt plaats op:

Datum: Zondag 28 januari 2018

Locatie: DogCenter, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk

Keurmeesters: dhr. Jan Ebels en mevr. Anita Gielisse