AANKEURING

Hebt u een Witte Herder met een niet FCI stamboom dan kunt u uw hond laten 'aankeuren' tot Zwitserse Witte Herder. In een aanzienlijk aantal bij de FCI aangesloten landen zijn (her)registraties al dan niet onder bepaalde voorwaarden mogelijk, zo ook in Nederland.

In navolging daarvan organiseren de 3 rasverenigingen ZWHVN, RZWH en NVBBS gezamenlijk, onder auspiciën van de Raad van Beheer, de 'aankeuring' in Nederland.
De 3 rasverenigingen worden vertegenwoordigd door een selectiecommissie, welke bestaat uit van iedere rasvereninging 2 leden selectiecommissie. De aankeuring van de honden zal verricht worden door twee keurmeesters van de Raad van Beheer

Voor de rasvereninging ZWHVN zijn de 2 leden selectiecommissie: Thea Commandeur en Ceciel Cuperus.

Bij voldoende aanmeldingen zijn zal de selectiecommissie een aan keuring organiseren.
Nadat de datum van de aankeuring is vast gesteld, is het niet altijd meer mogelijk om alsnog honden in te schrijven voor deze aankeuring. Daar er gekeken wordt voor de ruimte, naar het aantal ingeschreven honden dat bij ons bekend is.
Vooral nu er in verband met het Corona virus allerlei beperkingen zijn,  zijn we erg beperkt en moeten we ons aan de op dat moment gestelde eisen van de regering en Raad van Beheer houden.


Welke honden komen in aanmerking voor aankeuring en de procedure:

 • Lookalikes die in geen enkel stamboekhouding zijn geregistreerd = stamboomloze honden;
 • Zowel honden van leden van de ZWHVN, RZWH en NVBBS, alsook honden van niet-leden van voornoemde rasverenigingen kunnen worden aangekeurd;
 • De hond dient minimaal de leeftijd van 12 maanden te hebben;
 • Middels het aanmeldformulier (zie hieronder) kan een verzoek tot aankeuring ingediend worden bij de selectiecommissie, waarin elke rasvereniging vertegenwoordigd wordt, aangevuld door 2 leden van de RvB; zij hebben onder meer als taak het bewaken van de procedures en het voorkomen van rasblindheid;
 • Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de selectiecommissie mag de hond worden voorgebracht op de 'Aankeuring';
 • De aankeuring wordt georganiseerd door de rasverenigingen gezamenlijk, onder auspiciën van de RvB.
 • De aankeuring geschiedt door 2 ervaren keurmeesters van het ras Zwitserse Witte Herder;
 • De RvB zal de bevinding aankeuring van de keurmeesters overnemen en na een positief advies overgaan tot uitgifte van een NHSB Bijl. G-0 stamboom:
  - indien het een hond betreft waarvan de afstamming bekend is, dit ter beoordeling van de selectiecommissie, zullen de voorouders vermeld worden op de stamboom, waarbij de opmerking 'niet geverifieerd' zal worden toegevoegd;
  - indien het een hond betreft waarvan de voorouders niet bekend zijn, zal de stamboom geen voorouders vermelden, maar zal de vermelding 'niet geverifieerd' op de stamboom staan;
 • Een hond die na het verkrijgen van een Bijl. G-0-registratie middels een aankeuring ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de rasvereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de nog vast te leggen normenmatrix geldend voor het ras, opgesteld door de RvB;
 • Een nakomeling van een Bijl. G-0 hond met een Bijl. G-1-registratie die ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de vereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de nog vast te leggen normenmatrix voor het ras, opgesteld door de RvB.

Hebt u nog vragen n.a.v. bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met:

Portfeuillehouder Rascommissie
Thea Commandeur
Email

Naar aanmeldingsformulier aankeuring: klik hier