AANKEURING

 

INSCHRIJVING IS GESLOTEN.

 

Op deze dag organiseren de 3 rasverenigingen voor de Zwiterse Witte Herder: ZWHVN, RZWH en NVBBS de 2e aankeuring in 2018.

De keurmeesters zijn: Erica Bakker en Carin van der Sijs

Tijdstip aanvang: 9.30 uur

 

Hebt u een Witte Herder met een niet FCI stamboom dan kunt u uw hond laten 'aankeuren' tot Zwitserse Witte Herder. In een aanzienlijk aantal bij de FCI aangesloten landen zijn (her)registraties al dan niet onder bepaalde voorwaarden mogelijk, zo ook in Nederland.

In navolging daarvan organiseren de 3 rasverenigingen ZWHVN, RZWH en NVBBS gezamenlijk, onder auspiciën van de Raad van Beheer, de 'aankeuring' in Nederland.
De 3 rasverenigingen worden vertegenwoordigd door een selectiecommissie, welke bestaat uit van iedere rasvereninging 2 leden selectiecommissie. Namens de RvB zijn er 2 keurmeesters aanwezig. Daarnaast verrichten nog 2 keurmeesters de aankeuring van de honden.

Voor de rasvereninging ZWHVN zijn de 2 leden selectiecommissie: Thea Commandeur en Alja Sijbesma.

 

Aanmelding voor een 'Aankeuring' gaat als volgt

Vul onderstaand 'Aanmeldformulier aankeuring Zwitserse Witte Herder' in, en zend de vereiste  document afstammingsbewijs en kop- en standfoto van de aan te keuren hond via E-MAIL.

 


 

 

Welke honden komen in aanmerking voor aankeuring en de procedure:

 • Lookalikes die in geen enkel stamboekhouding zijn geregistreerd = stamboomloze honden;
 • Zowel honden van leden van de ZWHVN, RZWH en NVBBS, alsook honden van niet-leden van voornoemde rasverenigingen kunnen worden aangekeurd;
 • De hond dient minimaal de leeftijd van 12 maanden te hebben;
 • Middels het aanmeldformulier (zie hierboven) kan een verzoek tot aankeuring ingediend worden bij de selectiecommissie, waarin elke rasvereniging vertegenwoordigd wordt, aangevuld door 2 leden van de RvB; zij hebben onder meer als taak het bewaken van de procedures en het voorkomen van rasblindheid;
 • Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de selectiecommissie mag de hond worden voorgebracht op de 'Aankeuring';
 • De aankeuring wordt georganiseerd door de rasverenigingen gezamenlijk, onder auspiciën van de RvB.
 • De aankeuring geschiedt door 2 keurmeesters uit de aankeuringscommissie die bestaat uit 4 ervaren keurmeesters van het ras Zwitserse Witte Herder;
 • De RvB zal de bevinding aankeuring van de keurmeesters overnemen en na een positief advies overgaan tot uitgifte van een NHSB Bijl. G-0 stamboom:
  - indien het een hond betreft waarvan de afstamming bekend is, dit ter beoordeling van de selectiecommissie, zullen de voorouders vermeld worden op de stamboom, waarbij de opmerking 'niet geverifieerd' zal worden toegevoegd;
  - indien het een hond betreft waarvan de voorouders niet bekend zijn, zal de stamboom geen voorouders vermelden, maar zal de vermelding 'niet geverifieerd' op de stamboom staan;
 • Een hond die na het verkrijgen van een Bijl. G-0-registratie middels een aankeuring ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de rasvereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de nog vast te leggen normenmatrix geldend voor het ras, opgesteld door de RvB;
 • Een nakomeling van een Bijl. G-0 hond met een Bijl. G-1-registratie die ingezet wordt voor fokdoeleinden, zal moeten voldoen aan alle eisen van het VFR van de vereniging waarbij de eigenaar van de hond is aangesloten of aan de nog vast te leggen normenmatrix voor het ras, opgesteld door de RvB.

 

Hebt u nog vragen n.a.v. bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met:

Portfeuillehouder Rascommissie
Thea Commandeur
Email