Behendigheid (Agility)

IMG_0206 (700x297)

 

Behendigheid is een sport die als spel, met hoge plezierfactor voor zowel geleider als hond, is begonnen. Het hoge ‘fun’-gehalte van deze sport is voor iedereen herkenbaar.

In de behendigheid wordt de hond geacht om op aanwijzingen van de geleider in een bepaalde volgorde een aantal hindernissen / toestellen te nemen. Dit dient het liefst foutloos plaats te vinden en in een zo hoog mogelijk tempo om een snelle tijd neer te zetten. Een getrainde hond heeft hiertoe een hoge will-to-please en het is de geleider, die alles in goede banen dient te leiden.

De geleider dient het parcours (de hindernissen in de juiste volgorde) te verkennen en hierbij:

  1. De looplijnen van de hond in te schatten
  2. De eigen looplijnen zo te kiezen dat op elk moment contact met de hond gehouden kan worden, zonder de hond daarbij te remmen of te hinderen
  3. De valkuilen en moeilijke punten in het parcours te ontdekken en daarvoor passende oplossingen te bedenken

Vervolgens dient de geleider de hond op een correcte wijze over het parcours te loodsen met zowel verbale als non-verbale (lichaamstaal) commando’s, ook al bouwt de hond een voorsprong op. De positie die de geleider inneemt ten opzichte van de hond is daarbij steeds van cruciaal belang. Dit alles vergt veel van de timing van de geleider. Het is niet verwonderlijk dat er op wedstrijdniveau af en toe wat verkeerd gaat waardoor er fouten gemaakt worden, of de combinatie zelfs een diskwalificatie krijgt. In de behendigheid is er dan bijna altijd sprake van een misser van de geleider, die de hond niet, of niet tijdig genoeg, heeft duidelijk weten te maken wat er van hem (haar) verwacht werd.

Binnen de behendigheid worden verreweg de meeste wedstrijden georganiseerd onder auspiciën. In de behendigheid wedstrijdsport kent men een indeling in een aantal klassen A, B1, B2 (alleen voor Large) en C, en Veteranen, waarbij in de A-klasse de nieuwkomers lopen en de C-klasse de top van Nederland herbergt. Bovendien worden binnen elke klasse de honden ingedeeld in 3 hoogtes: Small, Medium en Large. De diverse hoogtes worden strikt gescheiden gehouden, we kennen dus een NK Small, NK Midi, NK Large. Om wedstrijden te kunnen lopen dient er eerst een werkboekje (rasloze honden) of hondenlogboek (rashonden) aangevraagd te worden; vervolgens kan dan een licentie aangevraagd worden bij Cynophilia en/of de FHN. De behendigheid is  als wedstrijdsport de afgelopen jaren in populariteit flink gegroeid, qua deelnemersaantal en qua niveau.

Maar natuurlijk kan ook op recreatief niveau, voor de versterking van de band en interactie tussen hond en baas, deze ontzettend leuke sport worden beoefend.

Aandachtspunt: Pas als de Zwitserse Witte Herder de leeftijd van minimaal 12 maanden (1 jaar) heeft bereikt kan er met behendigheid worden aangevangen.