Doggydance (Canine Freestyle)

Doggydance kent een grote verscheidenheid aan oefeningen.
U kunt het zo gek niet bedenken of u kunt het een hond leren, van slalom door de benen, lopen op de achterpoten tot springen over het lichaam van de handler.
Hoe meer variatie er kan worden getoond, hoe hoger de waardering van de jury.

Wel wordt er altijd gelet op de veiligheid van de hond, met andere woorden, de oefeningen mogen geen gevaar opleveren. Het mooie van deze sport is, dat het met vrijwel iedere hond kan worden beoefend, mits de gezondheid dat toelaat. Veel oefeningen worden aangeleerd met behulp van de clicker. Daarmee kan exact aan de hond worden aangeven welk gedrag u graag herhaald wilt zien. De hond moet hierbij zelf nadenken welk gedrag hem de beloning oplevert. Die beloning is de motivatie voor de hond om met u samen te werken. Hoe makkelijker een hond te motiveren is, hoe sneller hij zal leren.

Nadat de hond een diversiteit aan oefeningen heeft geleerd, is het de kunst om alle oefeningen zodanig aan elkaar te koppelen, dat er een vloeiend geheel ontstaat, dat past bij de gekozen muziek. De handler kan kiezen voor een outfit om extra dimensie te geven aan het geheel, waardoor het voor het publiek een lust is om naar te kijken. Uiteraard staat plezier voor hond en handler zelf, op nummer 1.

Sandra Davis heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van deze sport in Amerika. In Engeland zijn grote namen als Attila Szkukalek en Richard Curtis, Tina Humphry en Donelda Guy niet meer weg te denken. Het is deze vorm van dansen met de hond, die in Nederland onder de naam dogdancing of ook wel doggydance wordt beoefend.

Reglementen

Starters

Deze klasse is toegankelijk voor deelnemers en honden die nog nooit eerder een wedstrijd hebben gelopen. *)  In deze klasse is het niet toegestaan de hond aangelijnd te hebben. Het gebruik van voer, speeltje, clicker en alles wat de hond als beloning kan ervaren is niet toegestaan. De geleider laat enig controle zien over de hond. De hond moet in staat zijn commando’s uit te voeren zowel via stem- als lichaamscommando’s. Ongeveer 60% van de gehele routine moet goed gaan. De oefeningen moeten mooi in elkaar overvloeien. Van de geleider wordt ook enig artistieke inbreng verwacht *). De lengte van de routine heeft als richtlijn 2 minuten. U promoveert naar de beginnersklasse als u 1x een wedstrijd gelopen hebt, ongeacht het resultaat.

Beginners

Deze klasse is toegankelijk voor deelnemers en honden die nog niet genoeg of nog helemaal geen promotiepunten hebben behaald. Dezelfde regels gelden als bij de starters tussen de *). De lengte van de routine heeft als richtlijn 2 minuten. Promoveren naar de noviceklasse bij: 2x minimaal een 8 gehaald te hebben mag u over naar de noviceklasse, bij 4x minimaal een 8 moet u over naar de noviceklasse.

Novice

In deze klasse mag worden ingeschreven als voor de beginners de promotiepunten zijn behaald. De routine moet vloeiend zijn. Ongeveer 75% van de routine moet goed gaan. De geleider laat een goede controle over de hond zien en het aantal zichtbare commando’s voor de hond moet beperkt worden.
De choreografie moet netjes over de gehele ring verdeeld zijn. De lengte van de routine moet minimaal 2.30 minuten zijn en maximaal 3.30 minuten.
Promoveren naar de intermediateklasse bij: 2x minimaal een 8.5 gehaald te hebben mag u over naar de intermeditateklasse, bij 4x minimaal een 8.5 moet u over naar de intermediateklasse.

Intermediate

In deze klasse mag worden ingeschreven als voor de novice de promotiepunten zijn behaald. De routine moet vloeiend zijn. Ongeveer 80% van de routine moet goed gaan. De geleider laat een goede controle over de hond zien en het aantal zichtbare commando’s voor de hond moet absoluut tot het minimum beperkt blijven. De choreografie moet netjes over de gehele ring verdeeld zijn. De lengte van de routine moet minimaal 2.45 minuten zijn. Promoveren naar de advancedklasse bij: 2x minimaal een 9.0 gehaald te hebben mag u over naar de advancedklasse, bij 4x minimaal een 9.0 moet u over naar de advancedklasse.

Advanced

In deze klasse mag worden ingeschreven als voor de intermediate de promotiepunten zijn behaald. De routine moet vloeiend zijn. Ongeveer 90% van de routine moet goed gaan. De geleider laat een goede controle over de hond zien en de commando’s voor de hond mogen absoluut niet zichtbaar zijn. De choreografie moet netjes over de gehele ring verdeeld zijn. De routine moet genoeg oefeningen bevatten en de moeilijkheidsgraad van de oefeningen moet hoog zijn. De lengte van de routine moet minimaal 3.00 minuten zijn.

Seniors

Deze klasse is toegankelijk voor honden die een leeftijd hebben van 7 jaar en ouder. Zodra de geleider de keus heeft gemaakt om met de hond in de seniors uit te komen is deze keus onherroepelijk. Dezelfde regels gelden als bij de starters tussen de *). De lengte van de routine mag maximaal 2 minuten zijn. Seniors mogen geen geplande sprongen, lopen op 2 poten of anderzijds belastende dansvormen in de routine laten zien. De geleider moet duidelijk rekening houden dat het hier een senior betreft.
Deze klasse kan niet meedoen aan het Nederlands Kampioenschap!

Innovation

Deze klasse is toegankelijk voor paren en voor groepen of voor geleiders die met meer dan 1 hond tegelijk willen dansen. Dezelfde regels gelden als bij de starters tussen de *). Bij meerdere geleiders moet de routine eenheid laten zien tussen de geleiders en de honden. Van de geleiders wordt ook enig artistieke inbreng verwacht. De lengte van de routine heeft als richtlijn 3 minuten.

Voer/Fun klasse

Deze klasse is toegankelijk voor deelnemers en honden die nog niet in staat zijn zonder voer of andere beloningen te dansen. Ook het gebruik van voer, speeltje, clicker en alles wat de hond als beloning kan ervaren is toegestaan. De geleider laat enig controle zien over de hond. De hond moet in staat zijn commando’s uit te voeren zowel stem- als lichaamscommando’s. Ongeveer 60% van de gehele routine moet goed gaan. De oefeningen moeten mooi in elkaar overvloeien. De lengte van de routine heeft als richtlijn 2 minuten en maximaal 3 minuten. In deze klasse is het niet mogelijk te promoveren. Indien de hond in staat is een routine te dansen zonder het gebruik van voer, speeltje, clicker of alles wat de hond als beloning kan ervaren dan staat het de geleider vrij om de hond te allen tijde in te schrijven in de beginnersklasse. Dit gaat dan pas in bij de eerst volgende inschrijving/deelname van een wedstrijd. Het kan dus niet tijdens een wedstrijd besloten worden. Dan komt men uit in de klasse waarin de hond is ingeschreven. De voer-fun klasse is ALTIJD de laatst gelopen klasse tijdens een wedstrijd. Dit in verband met het eventueel laten vallen/strooien van voer.
Deze klasse kan niet meedoen aan het Nederlands Kampioenschap

Alle klassen met uitzondering van de seniors en de voer/fun klasse kunnen deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Doggydance. Het is in geen enkele klasse toegestaan om de hond aangelijnd te hebben.

Gedragsregels voor de deelnemers

 • In het algemeen wordt van de deelnemers verwacht, dat zij zich sportief gedragen in en om de wedstrijdring
 • De deelnemer, die zijn hond een harde afstraffing geeft of ruw behandelt in de ring of op of rond het gehele wedstrijdterrein, wordt uitgesloten van verdere deelname
 • Een deelnemer, die zijn hond zo treitert dat deze agressief wordt en in de fout gaat, wordt uitgesloten van verdere deelname
 • Een deelnemer, die tijdens het dansen onfatsoenlijke taal gebruikt, wordt gediskwalificeerd
 • Een deelnemer, die zich langs de ring d.m.v. krachttermen een loper in de ring aanroept in positieve of negatieve zin dan wel aanwijzingen geeft, wordt uitgesloten van verder deelname
 • Een deelnemer, die zich op één of andere wijze misdraagt, zulks ter beoordeling van de wedstrijd-organisatie en/of official, wordt van verdere deelname uitgesloten
 • Het is een iedere deelnemer verboden om een beslissing van een official aan te vechten of in discussie te gaan met de official. Uitsluiting van verdere deelname of diskwalificatie is het gevolg

Freestyle

Alle bewegingen zijn toegestaan mits het geen gevaar oplevert voor mens en/of hond. Gevaarlijke oefeningen leveren een diskwalificatie op. Alle oefeningen op afstand, wave’s / slaloms, sprongen en allerlei andere innovatieve dansvormen worden aangemoedigd. De bewegingen mogen vanuit alle posities worden uitgevoerd.

Kostuums en attributen moeten passen bij de thema van de muziek. Attributen moeten een wezenlijk onderdeel van de routine zijn en mogen geen beloning zijn voor de hond. De attributen mogen wel rondgedragen of geapporteerd worden, mits het niet wordt gebruikt als beloning; 'prooischudden' leidt tot aftrekpunten. Mensen en honden mogen niet als attribuut dienen in de wedstrijd. Honden mogen een bijpassende halsband en/of bandjes om de pootjes dragen, mits deze passen in de routine. Gewone halsbanden zijn niet toegestaan in de wedstrijdring. De hond compleet verkleden is niet toegestaan.

Diskwalificatie volgt als:

 • De hond de ring bevuilt
 • De hond de ring verlaat
 • Beloning in de ring (Is alleen toegestaan in de voer-fun klasse)
 • De handler zijn hond overmatig straft
 • De handler tekeer gaat tegen de jury
 • Oefeningen gevaar opleveren voor mens en/of hond
 • Overmatig blaffen leidt tot punten aftrek