VZH staat voor Verkeerszekere hond

De cursus verkeerszekere hond of afgekort VZH/BH is een gehoorzaamheidscursus in de hondensport en is meer toespitst op honden die in de lijst van 'werkhond' staan, volgens de Commissie Werkhonden. VZH is eigen eigenlijk de opstapcursus naar IPO en Speurhond. Hieronder een beknopte beschrijving verrichtingen geleider met hond.

VZH/BH bestaat uit 2 onderdelen, nl.:

1. Afdeling A: Gehoorzaamheidsoefeningen

  • Volgen aan de lijn
  • Vrij volgen
  • Zit uit de beweging
  • Afleggen met voorroepen
  • Afliggen met afleiding

Volgen aan de lijn. De geleider met de aangelijnde hond naar de AK, en stelt zich met zijn hond aan de voet voor. Op het commando 'Volg' of 'Voet' dient de hond opmerkzaam, vrolijk en correct te volgen, met zijn schouderblad ter hoogte van de linkerknie van de geleider. Bij het halt houden moet de hond zelfstandig, snel en recht gaan zitten. Bij het begin van de oefening gaat geleider met zijn hond 50 passen, zonder halt te houden, rechtdoor. Na de keerwending en na 10 à 15 passen moet de looppas en de langzame pas getoond worden (telkens tenminste 10 passen). De overgang van looppas naar langzame pas dient zonder overgang in gewone pas te gebeuren. De verschillende tempowisselingen moeten zich duidelijk, in uitvoering, van elkaar onderscheiden. In normale pas zijn vervolgens, tenminste twee rechtse, twee keerwendingen en een linkse wending uit te voeren conform het loopschema. Het halt houden is tenminste éénmaal in normale pas te tonen. Aan het einde van de oefening gaan de geleider en hond door een bewegende groep van tenminste vier personen. Er dient tenminste bij 1 persoon van de groep linksom en bij een andere persoon rechtsom te worden gegaan en daarna tenminste éénmaal halt houden in de groep. De HG met zijn hond verlaat hierna de groep.

VZH_vrij volgen (511x700)Vrij volgen. Bestaat uit het programma genoemd onder 'volgen aan de lijn'. Tijdens het eerste rechte stuk vrij volgen worden er twee schoten gelost (kaliber 6mm). Tussen de schoten zit een tijdsduur van 5 sec. De schoten worden gelost op tenminste 15 passen afstand van de hond. De hond moet zich schotvast tonen en onverschillig gedragen.
Indien de hond bang is voor het schieten, dan wordt hij direct uitgesloten van verdere deelname aan het examen. Toont de hond zich bij het schieten agressief, dan is dat foutief maar leidt niet tot uitsluiting, mits de hond onder appèl van de geleider staat.

Zit uit de beweging. De hond dient geleider 'vrij' te volgen, rechtuitlopend. Na 10 à 15 passen moet de hond op het commando 'Zit' onmiddelijk, snel en in de looprichting gaan zitten, zonder dat de geleider zijn pas verandert, onderbreekt of omkijkt. Na tenminste 30 passen blijft geleider staan en draait zich onmiddellijk om naar zijn rustig zittende hond. Geleider naar zijn hond terug en gaat aan zijn rechterzijde staan.

Afleggen met voorroepen. Geleider loopt met zijn vrij volgende hond rechtuit. Na 10 à 15 passen moet de hond op het commando 'Af' direct, snel en in de looprichting gaan liggen, zonder dat geleider hierbij zijn pas verandert, onderbreekt of omkijkt.
Na tenminste 30 passen blijft geleider staan en draait zich onmiddellijk naar zijn rustig liggende hond om en geeft het commando voor het voorkomen (hier of naam van de hond). De hond moet snel, vrolijk en direct komen en recht midden voor geleider gaan zitten. Op het commando 'Voet' dient de hond snel en recht naast het linkerbeen van geleider te gaan zitten.

Afliggen met afleiding. Een andere geleider (2) en hond gaan de gehoorzaamheidsoefeningen uitvoeren. Geleider (1) legt zijn hond 'Af' op een plaats en neemt zelf 30 passen afstand van de hond en blijft in het zicht van de hond met de rug naar hem toe staan. De hond blijft achter zonder lijn of één of ander voorwerp. De hond moet zonder inwerking van geleider rustig blijven liggen tot geleider (2) alle oefeningen met zijn hond heeft uitgevoerd. Geleider (1) gaat daarna naar zijn hond en plaatst zich aan zijn rechter zijde. Na ca. 3 sec. volgt het commando 'Zit' en moet de hond snel en recht in de basispositie gaan zitten.

2. Afdeling B: het praktische gedeelte

  • Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer
  • Gedrag in moeilijkere situaties
  • Reacties op onaangename situaties
  • Reactie op andere honden
  • Gedrag van de voor korte tijd alleen gelaten aangelijnde hond

De oefeningen worden op de openbare weg (straten, wegen of pleinen) met matig verkeer uitgevoerd. Het openbare verkeer mag daarbij niet gehinderd worden. Om te kunnen slagen voor dit onderdeel is de totale indruk van het gedrag van de hond in het verkeer maatgevend.

Gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer. Geleider met zijn hond volgen een rechte lijn en worden van achteren ingehaald door een fietser of eventueel een jogger die de hond en zijn geleider rakelings passeert. De fietser belt wanneer hij ongeveer 1 m. achter de hond is. Ook worden hond en geleider door een voetganger gesneden in een mate dat geleider en de hond gehinderd worden in hun normale beweging.

Gedrag in moeilijkere situaties. Geleider loopt met zijn hond op grote groep mensen af en de groep loopt als een gesloten front recht op de geleider met hond af. De groep moet zich zo natuurlijk mogelijk gedragen. Dus gewoon praten en geen aandacht schenken aan de hond en geen vrij baan maken voor de hond. Geleider volgt met zijn hond dwars door de groep heen. Na ongeveer 30 pas draaien zowel de geleider als de groep zich om en moet de geleider met zijn hond voor de tweede maal door de groep heen volgen.

Reacties op onaangename situaties. Geleider geeft aangelijnde hond met duidelijk commando  'Zit' of 'Af'. Vervolgens gaat de groep normaal pratend en niet extra dreigend, kort om geleider en hond heen staan, waarbij ze nauw worden opgesloten. Geleider mag tegen zijn hond praten, dee hond hoeft niet perse te blijven zitten. Geleider mag daartoe wel een commando geven. De lijn mag in geen geval strak worden gehouden.

Reactie op andere honden. Een rij geleiders staan met hun honden op een rij met een onderlinge afstand van ongeveer 2 m. De honden staan onder appèl. Ëén voor één gaan geleider met hond vervolgens door (slalom) en langs de andere honden. Het is niet toegestaan dat een hond uitvalt of zich agressief gedraagt naar de andere honden.

Gedrag van de voor korte tijd alleen gelaten aangelijnde hond. Meerdere honden worden op ruime afstand van elkaar vastgelegd en de geleiders verdwijnen uit het zicht van de honden. Vervolgens loopt een persoon, in strakke lijn, recht in de richting van iedere afzonderlijke hond en passeert deze op korte afstand. Na enige tijd komt een persoon met een hond en wandelt langs de alleen gelaten honden. Deze persoon bevindt zich tussen de eigen hond en de andere honden en passeert met ca. 2-3m afstand van de andere honden. Hierna mogen de geleiders de honden ophalen.