Hond showen

Showen (700x210)


Informatie over het showen van u uw Zwitserse Witte Herder

 

Wat betekent ringtraining eigenlijk precies?

Ringtraining betekent kortweg het leren voorbrengen (showen) van de hond. Dit geldt voor clubmatches, kampioenschapsclubmatches, nationale en internationale tentoonstellingen.

Het is zowel voor u als uw Zwitserse Witte Herder zeer zeker de moeite waard om deze training te volgen. Hierbij wordt u de ins-en-outs geleerd en uitgelegd, over hoe het er op een show aan toe gaat.

Aan de orde komen o.a. de volgende punten:

 • Het voorbrengen van uw hond (het lopen, staan, betasten en gebitscontrole)
 • Uw kleding
 • Het show klaar maken van de hond
 • Informatie over hetgeen die u dient mee te nemen naar een show
 • Informatie over de gang van zaken bij tentoonstellingen/shows, incl. informatie over kwalificaties en plaatsingen)
 • Wat wel en niet is toegestaan binnen en buiten de ring, zegge het huishoudelijk reglement

Voor het volgen van ringtraining bij u in de buurt kunt u het internet raadplegen of uw hondenschool.

Eerst wat informatie over de gang van zaken bij tentoonstellingen en shows

Hoe zoal het kwalificatie- en plaatsingssysteem werkt, welke klassen er op een show zijn waar u uw hond op in kan schrijven.
Twee belangrijke voorwaarden om aan een show te kunnen deelnemen zijn:

 • Uw hond dient in het bezit zijn van een Stamboom uitgegeven door Raad van Beheer
 • Een reu dient 2 ingedaalde testikels te hebben (buiten het lichaam voelbaar te zijn)

Er zijn verschillende manieren waarop een hond uitgebracht kan worden en dit kan voor een leek erg verwarrend zijn.

Clubmatch (plaatselijke/regionale kynologenclub)

Wie hieraan wil deelnemen, moet lid zijn van de organiserende kynologenclub. Omdat een dergelijke clubmatch bedoeld is voor de eigen leden, zijn er van elk afzonderlijk ras vaak maar een paar honden aanwezig, zodat de vakkundige keurmeester niet altijd een ras specialist is. De beoordeling kan worden weergegeven in de vorm van een geschreven verslag. Bij het ontbreken daarvan zal de beoordeling mondeling worden toegelicht. Voor wie gewoon nieuwsgierig is naar de mening van een keumeester betreffende het uiterlijk van zijn of haar hond, is dit een geschikte tentoonstellingsvorm: de hond hoeft niet in een ‘bench’ (wel aangelijnd en bij u houden), er heerst een gemoedelijke sfeer. De deelnemers ontvangen een geschreven keurverslag, dat meestal aan het einde van de show op te halen is bij de secretariaatstafel.

Clubmatch/Kampioenschapsclubmatch (rasvereniging)

De keurmeesters (KM) zijn voor het desbetreffende ras erkend KM. Mede omdat er veel honden kunnen zijn ingeschreven, zijn ze ook kritischer in hun beoordeling. De Ras standaard voor het betreffende te keuren ras is het uitgangspunt van de boordeling. Er wordt door de KM een kwalificatie gegeven en men ontvangt een geschreven keurverslag. Ook hier hoeft de hond niet in een bench en men kan na de keuring de showlocatie verlaten indien gewenst.

Aan een kampioenschapsclubmatch kan alleen worden deelgenomen indien men in Nederland woont en een hond heeft die is ingeschreven in het Nederlandse Honden Stamboek (NHSB). Deelenemers van buiten Nederland kunnen slechts inschrijven als zij lid zijn van een Nederlandse rasvereniging. De voor het ras erkende KM zal zeer kritisch keuren, want behalve de kwalificatie kan er een kampioenschapsprijs worden verdiend. Eén voor de reuen en één voor de teven. De honden hoeven niet `gebenched` te worden en er is geen verplichting om tot het einde van de keuringen te blijven. De deelnemers ontvangen een geschreven keurverslag, dat meestal aan het einde van de show op te halen is bij de secretariaatstafel.

(Internationale) Kampioenschapstentoonstelling (alle rassen)

Voor dit type tentoonstellingen hoeven de deelnemers geen lid te zijn van een kynologenclub of van een rasvereniging, wel moet de hond zijn ingeschreven in het NHSB of een soortgelijk door de F.C.I. erkend buitenlands stamboek. De KM’s zijn erkend voor het ras dat zij keuren. De exposanten krijgen een geschreven verslag met de daarbij behaalde kwalificatie.

Er kan tevens een kampioenschapsprijs verdiend worden. De honden moeten in een bench en men mag pas na een bepaald tijdstip vertrekken.

Dat is meestal pas laat in de middag. Verder dient te worden opgemerkt dat het inschrijfgeld voor deze tentoonstellingen beduidend hoger ligt dan voor de eerder genoemde tentoonstellingsvormen. Er kunnen internationale tentoonstellingen worden georganiseerd, waar zowel CAC- als CACIB-kaarten te winnen zijn en nationale tentoonstellingen waar CAC-kaarten te winnen zijn.

Indeling in klassen

Bij tentoonstellingen en ras clubmatches is er een verdeling in klassen.

Wij kennen de volgende verdeling:

 • Jongste Puppy klasse (4 tot 6 maand)
 • Puppyklasse (6 tot 9 maand)
 • Jeugdklasse (9 tot 18 maand)
 • Jongehondenklasse (15 tot 24 maand)
 • Open klasse (vanaf 15 maanden en ouder)
 • Gebruikshondenklasse (honden vanaf 15 maanden en in het bezit van een africhtingscertificaat)
 • Koppelklasse (voor twee honden van hetzelfde ras, vachtvariëteit en kleur, toebehorend aan 1 eigenaar).
 • Kampioensklasse (honden die al definitief kampioen zijn)
 • Fokkersklasse (waarbij de fokker de eigenaar van de hond is)
 • Veteranenklasse (honden vanaf 8 jaar)
 • Fokkerijklasse (3-5 honden gefokt door dezelfde fokker)

Op de tentoonstelling wordt iedere hond gekeurd door een officiële keurmeester. Deze kan de hond een kwalificatie geven van U t/m M:

 • Uitmuntend (U) voor honden die het ras beeld zeer nabij komen, mogelijk wat minimale afwijkingen vertonen
 • Zeer goed (ZG) voor honden die het ras beeld zeer nabij komen, maar wat grotere afwijkingen of één enkele serieuze fout hebben
 • Goed (G) voor honden die wel aan het ras beeld voldoen, maar die door de som kleinere en grotere afwijkingen niet voor een hogere kwalificatie in aanmerking komen
 • Matig (M) voor honden die wel aan de ras punten voldoen, maar niet het ideale ras beeld benaderen

De Ringmeester coördineert de gang van showzaken binnen de ring en geeft aan wanneer welke klasse in de ring wordt verwacht aan te treden (u dient hier zelf goed op te letten). Samen met de andere deelnemers die in dezelfde klasse uitkomen als u, neemt u plaats in de ring. Let erop, dat u in de ring op volgorde van startnummer) gaat staan en dat u de ruimte hebt om uw hond mooi neer te zetten. Dan wordt er door de KM gevraagd gezamenlijk met uw hond een rondje te lopen/of in draf. Zorg dat u goed tempo houdt en afstand tot uw voorganger houdt. Daarna zet u uw hond in stand, zodat de KM al een beetje de honden kan vergelijken. Daarna worden één voor één de honden met geleider naar voren geroepen.
Het grote moment is daar: u bent aan de beurt. U gaat naar de keurmeester toe. De KM zal vragen hoe oud uw hond is. Dan betast de KM de hond en bekijkt het gebit. Daarna vraagt de KM u een rechte lijn en/of een driehoek te lopen. Neem hiervoor de tijd, wees niet gehaast, zodat uw hond dit in draf doet en niet bijvoorbeeld gaat springen. Dan gaat de KM aan de tafel zitten. U moet uw hond in showstand zetten en wel zo dat de KM de hond goed kan beoordelen, zorg ervoor dat u niet tussen de KM en uw hond gaat staan. De KM beschrijft de hond en de schrijver noteert op het keurverslag wat de keurmeester zegt.Dit kan even duren. Blijf met uw hond contact houden, praat tegen uw hond, houd de hond mooi staand m.b.v. een stukje worst of kaas dat u bij u draagt.

Staat de hond niet meer goed, zet hem dan opnieuw goed neer. Als de KM klaar is, geeft de Ringmeester u een seintje dat het voorbij is, en dat u of achteraan in de rij mag plaatsnemen of dat u de ring kunt verlaten.

Dan komt de volgende deelnemer met hond naar de KM en gaat het net zoals het ook bij u ging. Als iedereen van de betreffende klasse is geweest volgt de uitslag. Het ligt eraan wat de KM wil. Als alle honden nog in de ring staan, worden de nummers afgeroepen die de ring kunnen verlaten en de anderen moeten blijven staan. Ook kan het voorkomen dat alle honden eerst uit de ring zijn: vervolgens worden dan de honden teruggeroepen, die de kwalificatie 'Uitmuntend' hebben. De KM kiest in de desbetreffende klasse de beste 3 of 4 honden uit, en deze mogen zich nog een keer van hun beste kant laten zien. De Ringmeester zet alvast de plaatsingsbordjes 1 t/m 4 in het midden van de ring neer. Vervolgens gaat de KM over tot het meedelen welke honden 1 t/m 4 zijn geworden: eerst wordt nummer 4 genoemd, die gaat achter plaatsingsbordje 4 staan, vervolgens nummer 3, nummer 2 tot de nummer 1 bekend is. Behoort u tot de 4 besten, feliciteer dan diegenen die boven u geëindigd zijn.

Als van de baby- en puppy klasse de op 1 geplaatste reuen en teven bekend zijn, wordt vervolgens uit de reu en de teef uit de baby klasse de Beste Baby door de KM gekozen. Ook bij de puppy klasse vindt dit plaats.

Uit de alle andere klassen (volwassen honden) gezamenlijk wordt vervolgens uit alle nr.1 reuen van die klassen de Beste Reu gekozen en ook uit de nr 1 teven wordt de Beste Teef gekozen. Uit de Beste Reu en de Beste Teef wordt vervolgens de Beste van het Ras (BOB = Best of Breed) gekozen.

Is het een tentoonstelling waar enkel 1 ras gekeurd is de tentoonstelling op zijn eind.

Betreft het een tentoonstelling waar meerdere rassen gekeurd zijn, dan moeten alle BOB’s uit dezelfde rasgroep (bijv. rasgroep 1) met elkaar strijden in de erering voor de titel Beste van de Groep.

Daarna komen alle Besten van de Groepen tegen elkaar uit voor de kwalificatie ‘Beste in Show’.

De KM maakt van iedere hond een keurverslag. Dit keurverslag kan door de exposant aan het einde van de gehele show bij de secretariaatstafel worden afgehaald.

Bij het behalen van 4 CAC-kaarten onder minstens twee verschillende keurmeesters op minstens drie verschillende tijdstippen dan mag een hond de kampioenstitel voeren (bijv. Jeugdkampioen of Nederlands Kampioen). Bij het behalen van 4 CACIB-kaarten in drie verschillende landen, waaronder het land van herkomst, onder minstens drie verschillende keurmeesters dan is de hond Internationaal Kampioen.

Wat mee te nemen naar de show?

 • Uw hond (u zult niet de eerste zijn die in alle opwinding van huis gaat zonder de hond)
 • Toegangs-/deelnemerskaart
 • Extra toegangskaart (voor diegene die ook mee wil)
 • Kopie van de stamboom (doe dit uit voorzorg, mochten er mensen zijn die moeilijk doen dan heb je een bewijs bij de hand)
 • Showspeldje of veiligheidsspeldje of armband waar startnummer in past.
 • Show riem (eventueel halsband)
 • Bench (als het nadrukkelijk op de inschrijfformulieren staat vermeld)
 • Kleed voor de hond om op te liggen of voor in de bench
 • Borstel, kam of een zeem (met een vochtige zeem de vacht gladstrijken). Hierdoor verwijder je alle losse haren en gaat de vacht glanzen)
 • Stukjes worst of kaas (hier doen de meeste honden alles voor en houd je ze alert)
 • Kluifje of bot om de hond lekker bezig te houden. Nadeel kan zijn dat ze misschien rommel tussen de tanden kunnen krijgen. Ook stinken bepaalde botten en zal ook uw hond ernaar gaan rieken
 • Stoeltje en eten en drinken voor u zelf (kan vaak ook gekocht worden op showlocatie)
 • Kleding (je kunt kleding voor de show menemen zodat dit dan niet voor die tijd vies wordt)

Wat u beslist moet thuislaten is een slecht humeur.
Uw hond voelt dit direct aan en zal zijn concentratie en vertrouwen in u verliezen zodra u in de ring staat.

Uw kleding

Dat uw kleding er schoon uit moet zien is wel een pré. Het oogt niet als u op shows in trainings- of joggingpak verschijnt. Uw kleding kunt u het best afstemmen op de kleur(en) van uw hond, daarmee wordt bedoeld:

 • Stel, u hebt een witte hond. Dan trekt u géén witte kleding aan, maar donkere.
 • U hebt een hond met veel zwart; in dit geval trekt u dus lichte kleding aan.

Zorg er voor dat u schoeisel draagt, waarmee u zich goed in de ring kunt bewegen en waar u gerust de gehele dag op kan lopen.

Hebt u op de dag van show nog vragen, wendt u zich dan tot (één van) de organisatoren, zij zijn vaak herkenbaar aan een naamplaatje (badge) dat zij zichtbaar dragen. Zij kunnen u zeker informeren en verder helpen.

Hopende u met bovenstaande een beeld te hebben gegeven, van wat er al zo bij komt kijken, als u met uw hond aan een show gaat deelnemen.