Algemene Leden Vergadering 2020.

zaterdag 13 juni 2020 ALV ZWHVN
Helaas kan de vergadering op de vastgestelde locatie niet doorgaan.
Datum 13 juni 2020 en tijd 13:00 uur blijven gelijk, de aangemelde personen, krijgen een inlogcode om via de computer mee te vergaderen.

Het bestuur.

Beste leden,
In de huidige Corona crisis is het best een uitdaging om zaken georganiseerd te krijgen. Nu liggen de meeste evenementen stil maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niets moet gebeuren. Eén van de meest dringende zaken is de ALV. We hebben de verplichting om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en er staan zaken op de agenda waar een besluit over genomen moet worden. Er zijn een aantal corona maatregelen versoepeld, maar nog steeds moet er aan maatregelen voldaan worden om bijeenkomsten te mogen organiseren. Hierbij is de 1,5 meter regel de meest lastige. We hebben een ruimte gehuurd van ongeveer 100 vierkante meter. Met deze regel kunnen er 30 mensen op veilige afstand van elkaar deelnemen aan de bijeenkomst.  
Voorgaande jaren was de opkomst zeer minimaal. De bovengenoemde 30 mensen werd nooit gehaald. Maar we zullen wel degelijk rekening moeten houden met een grotere opkomst  omdat elk lid recht heeft om de ALV te bezoeken. We kunnen echter niet het risico nemen dat we in overtreding zijn, met alle gevolgen van dien. Om te voorkomen dat we in overtreding zijn als gevolg van het niet kunnen voldoen aan de 1,5 meter regel willen we de uitzonderlijke stap nemen om de leden te vragen zich vooraf aan te melden als deelnemer aan de ALV. Indien de aanmeldingen het maximale toelaatbare aantal overschrijdt zullen we op zoek moeten naar een alternatief.   Daarom aan u de vraag om per email aan te geven of u aanwezig bent op de ALV. Graag voor 20 mei 2020 uw aanmelding inzenden via secretariaat@zwhvn.nl. Na ontvangst van uw opgave zullen we het aantal aanmeldingen inventariseren. Hierna zullen de mensen die zich hebben aangemeld een bevestiging ontvangen. Alleen mensen met een bevestiging kunnen toegang krijgen tot de zaal.
Niet-leden hebben geen toegang tot de ALV. 
Indien er meer dan 30 aanmeldingen zijn zullen we dit ook communiceren en op zoek gaan naar een alternatief.

Het is allemaal heel vervelend dat we het op deze manier moeten organiseren maar u zult begrijpen dat we geen enkel risico willen lopen met de gezondheid van onze leden.

 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de ZWHVN

Jetteke van Bon
Secretariaat ZWHVN