Dek- en geboortemelding

dek&geb_melding (700x364)

 

De procedure voor aanleveren van de dek- en geboortemelding bij de Rascommissie van de ZWHVN luidt als volgt.

Van de volgende documenten dient te worden aangeleverd bij het doen van een dekmelding, een kopie of scan van:

 • het officiële document 'dekmeling' van de Raad van Beheer (= niet digitale aangifte gedaan bij RvB) of
 • doorsturen van de door u ontvangen bevestigingsmail van de Raad van Beheer, waarin beschreven staat dat de dekmelding door de RvB is goedgekeurd (= digitale aangifte gedaan bij RvB)
 • de stamboom van de reu *] en de teef *]   (*] = reu die gedekt heeft / teef die gedekt is)
 • het eigendoms-/registratiebewijs van de eigenaar van de reu en de teef
 • de fokgeschiktheidsrapporten van de reu en de teef
 • indien nog niet eerder bij de Rascommissie aangeleverd:
  - HD- en ED-uitslag van de reu en de teef
  - MDR-1 en DM-uitslag van de reu en de teef
 • en doorgeven of u in het bezit bent van het DNA-profiel van uw hond (profiel hoeft niet aan de rascommissie verstrekt te worden) - lees meer over DNA-profiel

 

De tijdslimieten aanleveren dekmelding/geboortemelding bij de Raad van Beheer en ook bij de Rascommissie ZWHVN zijn:

 • van de dekking, binnen 21 dagen
 • van de geboorte, binnen 10 dagen na de geboorte

 

Digitale / niet-digitale dekaangifte / geboorte aangifte

Sinds enige tijd is het ook mogelijk om de dekaangifte en geboorte aangifte digitaal te melden bij de Raad van Beheer. Hierbij worden echter geen papieren bevestigingsformulieren meer gebruikt en door de RvB aan de fokker toegezonden. De bevestiging van ontvangst en wel/niet goedgekeurd stuurt de RvB via een mail naar de fokker. Indien u het dek- of geboorteformulier in PDF bestand download van de site van de Raad van Beheer, deze invult en opstuurt etc. verandert er niets en blijft de manier van melden bij de ZWHVN hetzelfde als voorheen.

Informatie met betrekking tot de beide procedures dek- en geboortemelding via de Raad van Beheer:

 

Wanneer uw teef niet drachtig blijkt te zijn, dient u dit door te geven bij zowel de Raad van Beheer als de Rascommissie ZWHVN.

 

Indien er zich problemen voordoen tijdens de periode dat u een nestje fokt / bij de geboorte / bij de pups, dan bent u als fokker verplicht de Rascommissie te informeren. U dient hiertoe het meldingsformulier 'Fokbijzonderheden' in te vullen, te dateren en te ondertekenen en via mail aan te leveren bij de portefeuilliehouder RC, mvr. Thea Commandeur en de gegevensbeheer mvr. Ceciel Cuperus.

Met de door de Rascommissie ontvangen meldingsformulieren fokbijzonderheden wordt absoluut strikt vertrouwelijk omgegaan, de formulieren worden niet via enig orgaan gepubliceerd, maar worden binnen de ZWHVN geadministreerd puur voor interne registratie van voorkomende gezondheidsbijzonderheden binnen het ras.

Bij een dekking door een nederlandse dekreu van een buitenlandse teef bent u als dekreuhouder verplicht het formulier 'Dekmelding buitenland' in te vullen en via mail aan te leveren bij de portefeuilliehouder RC, mvr. Thea Commandeur.

Wilt u zich als fokker en/of dekreuhouder op de ZWHVN website profileren door middel van fokkersvermelding en/of dekreuvermelding, voor informatie klik hier

 

Dek- en geboortemelding dien u aan te leveren bij:

 

Gegevensbeheer & Portfeuillehouder Rascommissie
Ceciel Cuperus & Thea Commandeur
Emails
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Ceciel Cuperus
M: 06-20961232