Fokgeschiktheidskeuring

U wilt met uw Zwitserse Witte Herder teef of reu gaan fokken. Lees eerst deze pagina aandachtig door.

Op 15-12-2019 vindt de 2e Fokgeschiktheidskeuring 2019 plaats te Kerkdriel plaats gecombineerd met Kampioenschapsclubmatch) - meer info volgt t.z.t.

Om met uw Zwitserse Witte Herder te mogen fokken, dient u uw hond eerst te laten keuren tijdens de fokgeschiktheidskeuring (FGK), die bestaat uit de exterieurkeuring en de gedragstest.
Bij de exterieurkeuring wordt de hond op uiterlijke kenmerken, conform de Zwitserse Witte Herder rasstandaard, beoordeeld door twee door de Raad van Beheer (RvB) erkende exterieurkeurmeesters.
Bij de gedragstest wordt de hond op het getoonde gedrag op 9 testonderdelen beoordeeld door een door de RvB erkende gedragskeurmeester.
Doorloopt uw Zwitserse Witte Herder de FGK met goed resultaat, dan wordt uw hond 'voorlopig goedgekeurd' voor de fokkerij.
Alvorens uw Zwitserse Witte Herder aan de FGK kan deelnemen, dient er het nodige 'voorwerk' plaats te vinden.

Aanmelding fokgeschiktheidskeuring

Om te mogen deelnemen aan een FGK dient uw hond de minimale leeftijd van 18 maanden te hebben bereikt.

Voor deelname dient u uw hond aan te melden en de volgende vereiste documenten aan te leveren:

  • Aanmeldformulier FGK - klik hier
  • Kopie stamboom
  • Kopie eigendoms-/registratiebewijs
  • Kopieën van 2 showverslagen - vanaf jeugdklasse - met minimale kwalificatie 'ZG' (zeer goed), waarbij elk showverslag door verschillende door de Raad van Beheer erkende raskeurmeesters ondertekend dient te zijn
  • Kopie HD-uitslag
  • Kopie ED-uitslag
  • Kopie uitslag MDR-1 (+ naam dierenarts dierenarts er op: zie VFR art.2 Aanvulling artikel 2.1.2 en 2.1.3)
  • Kopie uitslag DM (+ naam dierenarts dierenarts er op: zie VFR art.2 Aanvulling artikel 2.1.2 en 2.1.3)
  • Kopie rapport gebitscontrole (indien in uw bezit)
  • Aangeven op het aanmeldformulier of u in bezit bent van een DNA-profiel van de hond (verplicht gesteld door de Raad van Beheer)

Gebitscontrole

Uiteraard is er tijdens de FGK ook de mogelijkheid uw hond voor alleen de gebitscontrole aan te melden. Ga naar de pagina Gebitscontrole en vul het aanmeldformulier in.

Uitslag Fokgeschiktheidskeuring

In de week ná de FGK wordt u per mail geïnformeerd over de uitslag van de keuringen.
Het exterieur- en het gedragsrapport worden door de commissie FGK gecompleteerd, gesealed en per post aan u toegezonden.

Is uw teef en/of reu voorlopig goedgekeurd (VG) dan kunt u zich als aangesloten fokker en/of als dekreuhouder op de ZWHVN website laten plaatsen, op de fokkerslijst en/of dekreuhouderslijst.

Kijk voor meer informatie op de pagina websitevermelding.

Fokgeschiktheidscommissie ZWHVN
Emails

De ZWHVN biedt belangstellenden de mogelijkheid een fokgeschiktheid bij te wonen. Wel dient men zich aan te melden als men wil komen, aangezien de doorgang van de fokgeschiktheidskeuring afhankelijk is van het aantal (lees: voldoende) aanmeldingen.