15-12-2019 – Fokgeschiktheidskeuring

De FGKeuring 2019 wordt gecombineerd met de Kampioenschapsclubmatch te Kerkwijk

De locatie is:

DOGCENTRUM ZALTBOMMEL, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk

De keurmeesters zijn:

  • Exterieurkeuring:  heer Jan Ebels en (volgt nog)
  • Gedragskeuring:  mevrouw Gerda Kanis-van Dijck

Aanvang exterieurkeuring en gedragskeuring

Tijdstip: 9.00 uur.

Vergeet niet om van uw hond een kop en stand foto te laten maken, hiertoe dient u zich bij de fotograaf te vervoegen.

Inschrijfgelden kunnen bij niet verschijnen niet worden terugbetaald; ook kunt u uw hond tijdens of na de keuring niet meer terugtrekken. Deelname is pas definitief nà betaling.

Leest u ook de informatie op de pagina's fokgeschiktheidskeuring / exterieurkeuring en gedragstest zorgvuldig door, zodat u op de hoogte bent aan welke vereisten u dient te voldoen om uw hond aan te melden voor de fokgeschiktheidskeuring.

Het inschrijfformulier + de vereiste documenten dienen uiterlijk 1 december 2019 aangeleverd te zijn.


Alle vereiste documenten graag aanleveren via E-MAILS

Fokgeschiktheidscommissie ZWHVN
Emails