12-05-2019 – Fokgeschiktheidskeuring

Deze 1e FGKeuring 2019 wordt gecombineerd met de Witjes Doe-dag en de clubmatch.

 

De locatie is:

Landelijke rijverening, Pony- en Menclub Nimmerdor, Kerkweg 3, 3832 RH Leusden

De keurmeesters zijn:

  • Exterieurkeuring:  mevrouw Coby van Kessel en de heer Mark Wisman
  • Gedragskeuring:  mevrouw Gerda Kanis-van Dijck

 

Aanvang exterieurkeuring en gedragskeuring

Tijdstip: 9.00 uur.

Vergeet niet om van uw hond een kop en stand foto te laten maken, hiertoe dient u zich bij de fotograaf te vervoegen.

Inschrijfgelden kunnen bij niet verschijnen niet worden terugbetaald; ook kunt u uw hond tijdens of na de keuring niet meer terugtrekken. Deelname is pas definitief nà betaling.

Leest u ook de informatie op de pagina's fokgeschiktheidskeuring / exterieurkeuring en gedragstest zorgvuldig door, zodat u op de hoogte bent aan welke vereisten u dient te voldoen om uw hond aan te melden voor de fokgeschiktheidskeuring.

Het inschrijfformulier + de vereiste documenten dienen uiterlijk 5 mei 2019 aangeleverd te zijn.

 


 

 

Alle vereiste documenten graag aanleveren via E-MAIL

 

Fokgeschiktheidscommissie ZWHVN
Alja Sijbesma
T: 0516-541100
Email