Fokgeschiktheidskeuring 2020

De datum voor de  FGKeuring 2020  is nog niet bekend

De locatie is: nog niet bekend

De keurmeesters zijn:

  • Exterieurkeuring:  ??
  • Gedragskeuring:     ??

Aanvang exterieurkeuring en gedragskeuring

Tijdstip: ?? uur.

Vergeet niet om van uw hond een kop en stand foto te laten maken, hiertoe dient u zich bij de fotograaf te vervoegen.

Inschrijfgelden kunnen bij niet verschijnen niet worden terugbetaald; ook kunt u uw hond tijdens of na de keuring niet meer terugtrekken. Deelname is pas definitief nà betaling.

Leest u ook de informatie op de pagina's fokgeschiktheidskeuring / exterieurkeuring en gedragstest zorgvuldig door, zodat u op de hoogte bent aan welke vereisten u dient te voldoen om uw hond aan te melden voor de fokgeschiktheidskeuring.

Het inschrijfformulier + de vereiste documenten dienen uiterlijk ??? aangeleverd te zijn.


Alle vereiste documenten graag aanleveren via E-MAILS

Fokgeschiktheidscommissie ZWHVN
Emails