FGK – Exterieurkeuring

U hebt zich aangemeld voor de fokgeschiktheidskeuring (FGK) om met uw Zwitserse Witte Herder aan de exterieurkeuring deelnemen.

Wat vindt er zoal plaats tijdens deze keuring en wat wordt er van u verwacht en wat doet de keurmeester allemaal?
 

Bij deze keuring wordt de hond beoordeeld door de Raad van Beheer erkende keurmeesters op diverse exterieuronderdelen en wordt een algemeen beeld van het gedrag van de hond verkregen, met als leidraad de rasstandaard voor de Zwitserse Witte Herder.

Voor deelname aan de exterieurkeuring is het raadzaam uw hond schoon en geborsteld (eventueel gewassen) aan de keurmeesters te tonen, aangezien de kwaliteit en kleur van de vacht een onderdeel van de keuring is.

Er wordt aangevangen met de hond op hoogte te meten met een meetstok. Deze meting wordt gedaan net achter de voorpoten, van de grond tot schofthoogte en dient er toe om te constateren of de hond binnen de hoogte-normen rasstandaard valt. Deze meting vindt buiten op een vlakke ondergrond plaats. Tijdens het meten wordt gebruik gemaakt van een lichtgewicht meetstok met waterpas. Daarna wordt de chip van de hond afgelezen met de chipreader. Het chipnummer dat op de chipreader verschijnt wordt gecontroleerd met het nummer vermeld op de stamboom van de hond. Het meten en aflezen chipnummer kan stress veroorzaken bij de hond.

Vervolgens wordt in de manege het gebit van de hond gecontroleerd op stand en volledigheid gebitselementen. De keurmeesters gaan de hond in z'n geheel bekijken (inventariseren) op alle onderdelen die vermeld staan op het exterieurrapport (zie onder aan pagina). Ook het betasten van de hond zal regelmatig door de keurmeesters worden gedaan, niet alles is met alleen het oog te zien, daar is ook het betasten en voelen van de hond voor nodig.

 

FGK_Extieurkeuring

 

Ook willen de keurmeesters het gangwerk van de hond beoordelen. U wordt verzocht met uw hond in een rechte lijn op en neer te lopen, van de keurmeesters af en weer naar de keurmeesters toe. Bij het van de keurmeesters af lopen, wordt gekeken hoe de loopbeweging van de achterhand van de hond is, bij het op de keurmeesters toelopen wordt gekeken hoe de loopbeweging van de voorhand van de hond is.
Na het 'stappen' zal u gevraagd worden met de hond een ruime cirkel door de manege te 'rennen'. Nu kunnen de keurmeesters de draf/ren beweging van de hond goed bekijken, zowel van de voorhand, de achterhand en ook op de zijkant van de hond. Het is van belang dat uw hond zijn gangwerk optimaal kan laten zien, dit is mede afhankelijk van uw eigen 'rentempo' en 'conditie'!

Alle door de keurmeesters geconstateerde bevindingen van de hond worden in het exterieurrapport vastgelegd met als aanvulling de algehele indruk van het gedrag van de hond, door de keurmeesters ervaren.

De exterieurkeuring zit er nu op voor u en uw Zwitserse Witte Herder en aansluitend volgt de gedragstest die buiten op het grasveld plaatsvindt.

Mochten er bijzonderheden geconstateerd zijn, dan zal dit door de keurmeesters en een rascommissielid/besuurslid ZWHVN worden besproken en ter beoordeling voorgelegd worden aan de Rascommissie.

 

Het exterieurrapport

In samenwerking met de keurmeesters tijdens FGK's, is het exterieurrapport ontwikkeld. Per hoofdonderdeel zijn er beoordelingspunten specifiek opgenomen in het rapport. Aangezien de gedragstest afzonderlijk plaatsvindt, behoeft geen uitgebreide verslaggeving omtrent het gedrag opgenomen te zijn in het rapport, wel wordt er een algemene indruk van het gedrag genoteerd in een hiervoor opgenomen kader in het rapport.

Het is een rapport waarbij:

  • de scores per onderdeel duidelijk en overzichtelijk zijn
  • er een ruimte voor een extra opmerking/toelichting van de keurmeesters is
  • resultaten meetbaar zijn

 


 

(Klik op afbeelding voor groot formaat)