FGK – Gedragstest

De exterieurkeuring is doorlopen, aansluitend volgt de gedragstest. Deze vindt buiten op het grasveld plaats, houdt u rekening met uw kleding in verband met de weersvooruitzichten.

De gedragstest die de hond dient te ondergaan bestaat uit gevalideerde testonderdelen en zullen volgens de daarvoor gestelde regels worden afgenomen.
Er is voor gekozen de testonderdelen mét de eigenaar/handler van de hond te laten plaatsvinden.

De gedragstest bestaat uit de volgende 9 testonderdelen

 1. Vriendelijke begroeting
 2. Het passeren van wapperende doeken
 3. Een plots verschijnend object
 4. Sirene of toeter
 5. Rammelende blikken
 6. Inlopen door 3 personen in normale pas
 7. Inlopen door 3 personen in versnelde pas
 8. Passerende hond (kunsthond)
 9. Paraplu

 

(Klik op afbeelding voor groot formaat)

 

 

De gedragskeurmeester vult per af te leggen testonderdeel een observatieformulier in, waarbij de genoteerde bevindingen uiteindelijk in het gedragsrapport tot een conclusie  per testonderdeel worden verwerkt. Tevens is er op de achterzijde van het rapport ruimte opgenomen voor het vermelden van een algemeen oordeel over de hond en de toelichting op de term 'onzeker'. Het geheel aan type conclusies bepaald het eindoordeel, dit kan zijn 'voldoende', 'onvoldoende' of 'geen oordeel'.

 

Uitleg van de term 'onzeker'

Op het gedragsrapport treft u o.a. de term 'onzeker' aan. Onzeker heeft naar menselijke begrippen een negatieve klank, echter in het beschrijven van hondengedrag is dit de meest positieve beoordeling.
Een hond die onzeker scoort, laat met allerlei signalen zien dat hij min of meer wat met de prikkel doet.
Het laat hem niet onverschillig, dat kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld: bek aflikken, gapen, tongelen, pootje heffen, slikken, bek sluiten, orenspel, gaan staan naast, tegen of achter de geleider, enz.
Een hond die 'zeker' scoort is niet onder de indruk van alle prikkels die hem aangeboden worden, heeft niet de steun van zijn baas nodig, en redt zich prima alleen.
Dat is niet de makkelijkste hond om binnen een gezin te functioneren, en dat is toch de plek waar de meeste honden na hun periode bij de fokker terecht komen. Vandaar dat 'Onzeker' de meest wenselijke uitslag op het gedragsrapport is.

 

Doel van de gedragstest

De gedragstest wordt gezien als een inventarisatie met betrekking tot de diverse karaktereigenschappen van de populatie honden. Er is afgesproken dat met de normering soepel zal worden omgegaan en dat alleen excessen (zichtbaar afwijkend gedrag door de hond) zullen worden afgewezen, maar dat gebeurde in het verleden ook wanneer een hond tijdens de exterieurkeuring afwijkend gedrag vertoonde.

De gedragstest is tijdens het fokkers/dekreuhoudersoverleg d.d. 17 maart 2013 geëvalueerd en d.d. 14 april 2013 tijdens de ALV unaniem vastgesteld, vanaf deze datum wordt de gedragstest als officieel bepalend voor de uitslag van de fokgeschiktheidskeuring aangemerkt.

 

Normering gedragstest

 • de afstand tussen de onderdelen bedraagt altijd 12 tot 15 meter
 • de test vindt altijd op dezelfde wijze plaats (weersomstandigheden uitgezonderd)
 • in discutabele gevallen beslist het bestuur, het bestuur raadpleegt hierbij de gedragskeurmeester
 • 3x grote angst + 1x paniek is toegestaan, alles daarboven is afgekeurd
 • Herkansing na afkeuring : 1x na minimaal 3 maanden

 

Herkansing gedragstest door de hond na afkeuring: 1x op zijn vroegst bij de eerstvolgende fokgeschiktheidskeuring.

 
Gedragskeurmerk ZWHVN

Om de Zwitserse Witte Herders, die de gedragstest met goed gevolg hebben afgelegd, te profileren is er een gedragskeurmerk ingevoerd. Alleen aan deze honden wordt het keurmerk toegekend.

 

De eigenaar van deze Zwitserse Witte Herder is het toegestaan het keurmerklogo te downloaden, te gebruiken en publiceren op de eigen website.

Voor download klik op de afbeelding en kies voor 'Afbeelding opslaan als'.

 

 

Ontwikkeling gedragstest van pilot (2010 / 17-02-2013) tot officiële gedragstest

Het bestuur is in overleg geweest met de door de Raad van Beheer erkende gedragskeurmeester mevrouw Gerda Kanis-van Dijck, die tot op heden de gedragstesten tijdens de fokgeschiktheidskeuringen ZWHVN behartigt, en aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een verantwoorde gedragstest, zodat gaandeweg een meetinstrument in handen verkregen is, om voor de fokwaarde van de honden, het gedrag te kunnen beoordelen.

Het bestuur achtte mevrouw Kanis-van Dijck bij uitstek in staat om een gedragstest, geënt op onze Zwitserse Witte Herders, te kunnen ontwikkelen en de ZWHVN te adviseren. Zij fungeert al jaren als gedragskeurmeester voor de Raad van Beheer en neemt bij verschillende rassen zelfs de veel uitgebreidere volledige MAG-test af (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedragstest).
Bovendien heeft zij ervaring met het ontwikkelen van testen voor andere rasverenigingen, testen die speciaal zijn afgestemd op een bepaald ras. Zij kent de Zwitserse Witte Herder en heeft zich de rasstandaard en de karakterbeschrijving van het ras eigen gemaakt.

De gedragstest bestaat uit een aantal onderdelen, die ook in andere tests voorkomen en waarmee al ervaring is opgedaan. Deze onderdelen staan op het gedragsrapport vermeld.
Het meten van het gedrag van de ter keuring aangeboden Zwitserse Witte Herders tijdens de pilot gedragstesten, met de daarop volgende conclusies, meenden wij dan ook aan de deskundigheid van mevrouw Kanis-van Dijck over te kunnen laten. De volgende stap was de gedragstest te evalueren met fokkers en dekreuhouders tijdens een fokkersoverleg, om vervolgens tot een besluit te komen.
In het fokkers/dekreuhoudersoverleg d.d. 17 maart 2013 is gedragstest geëvalueerd en de normeringen gedragstest vastgesteld en vervolgens tijdens de ALV d.d. 14 april 2013 in stemming gebracht en goedgekeurd.

 


 

(Klik op afbeelding voor groot formaat)

GDT_rap