Gebitscontrole

Gebitscontrole (700x467)

De ZWHVN attendeert u op de mogelijkheid uw hond aan te melden voor de gebitscontrole tijdens een ZWHVN evenement zoals de (kampioenschaps)clubmatch of de fokgeschiktheidskeuring.

Tijdens deze controle bekijkt en beoordeelt een door de Raad van Beheer erkende keurmeester het gebit van de hond op de aanwezigheid van alle elementen, de stand van het gebit en de globale staat waarin het gebit verkeert, waarvan een gebitsverklaring wordt afgegeven.

Gebitscontrole_3 afbeeldingen
Gebitscontrole_gebit hond2

Deze gebitsverklaring kan van pas komen als door trauma of andere omstandigheid een tandelement zodanig beschadigd raakt, dat deze verloren gaat of moet worden verwijderd.

Het ontbreken van bepaalde gebitselementen leidt namelijk tot uitsluiting van de hond aan de fokkerij en dan kan deze gebitsverklaring erg belangrijk zijn! In de rasstandaard staat vermeld:

Zware fouten: het missen van meer dan 2 premolaren P1; de M3 wordt buiten beschouwing gelaten

Dit houdt in de er 2 P1 's mogen missen (hond heeft er totaal 4), ook het missen van M3 's is toegestaan (hond heeft er totaal 2 in onderkaak). Verder dienen alle gebitselementen aanwezig te zijn.
Zie ook art 7.3 van het Verenigings Fok Reglement

Gebitscontrole_gebitsstanden

De minimale leeftijdgrens van de hond, voor deelname aan de gebitscontrole, is gesteld op 12 maanden. Op deze leeftijd wordt er vanuit gegaan dat de puppygebitselementen gewisseld zijn voor de volwassengebitelementen. Omdat bekend is dat bij jonge honden de kaak nog groeit, wordt de uiteindelijk stand van het gebit tijdens de fokgeschiktheidskeuring van de hond definitief bepaald.

Gebitscontrole_gebit hond


Fokgeschiktheidscommissie ZWHVN
Emails

GBC_rap