Fokkerspas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Info voor aankomend en aangesloten fokkers

Als aangesloten fokker en als aankomend fokker ZWHVN dient u over de ZWHVN fokkerspas te beschikken, dit is een bewijs van lidmaatschap, voor als u een nestje pups gaat fokken.

Bent u aankomend fokker en is uw teef tijdens de fokgeschikheidskeuring 'voorlopig goedgekeurd' en u wilt de ZWHVN fokkerspas ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij de Rascommisie

Waarom is de fokkerspas in het leven geroepen?

Sinds het jaar 2010 verstrekt de ZWHVN de ‘fokkerspas’ aan de bij de rasvereniging aangesloten fokkers.

Fokkerspas_Voorbeeld

Het verstrekken van deze pas geschiedt naar aanleiding van een schrijven in 2009 van de Raad van Beheer, waarin wordt aangegeven dat er verscherpt gecontroleerd gaat worden op het lidmaatschap van de aangesloten fokkers van de rasvereniging en de RvB heeft de rasverenigingen verzocht hun leden fokkers een ‘bewijs van lidmaatschap’ te verstrekken.

Controle door de chipper

De chipper van de Raad van Beheer accepteert alleen nog maar het bewijs van lidmaatschap, uitgegeven door de betreffende rasvereniging. De rasverenigingen zullen zorgen voor een bewijs van lidmaatschap, dat duidelijk voorzien is van de noodzakelijke gegevens om een controle door de chipper mogelijk te maken.

De chipper zal het getoonde bewijs controleren met het voorbeeldbewijs dat door de rasvereniging aan de RvB is verstrekt.

Heffing toeslag niet-lidmaatschap

Fokkers die géén lid zijn van de rasvereniging moeten, conform art III.25 van het KR, een extra bedrag per nest betalen. Bij het niet kunnen tonen van een geldig bewijs van lidmaatschap zal de stamboomaanvraag automatisch verhoogd worden met de toeslag voor niet-lidmaatschap.

Het is voor u als aangesloten fokker van de ZWHVN dus van belang dat u bij de controle door de chipper altijd het bewijs van lidmaatschap (= de fokkerspas) van de rasvereniging kunt laten zien.

Zie voor volledige tekst memo RvB en voorbeeld fokkerspas op pagina downloads

Procedure fokkerspas

De fokkerspas is 1 jaar geldig, van 1 januari t/m 31 december van het betreffende jaar.

In verband met het tijdig kunnen vervaardigen en toezenden van de pasjes voor het volgende jaar, dient u als bestaande fokker uw wens tot het ontvangen van de fokkerspas vóór 7 december van het betreffende jaar door te geven bij de ledenadministratie.

Bent u nog geen fokker, maar u bent voornemens in het aankomende jaar te gaan fokken, dan geldt bovenstaande procedure ook voor u. Wat moet u doen:

Gegevens fokkerspas

Om de door de RvB 'vereiste' gegevens in het pasje te kunnen opnemen, wordt u als 'nieuwe' fokker verzocht de hieronder genoemde gegevens aan de ZWHVN te verstrekken, hiertoe verzoeken wij u een kopie van de volgende documenten aan te leveren:

  • kopie van de Kennelregistratie (indien u een kennelnaam voert)
  • kopie van de stamboom van de fokteef/fokteven
  • kopie van het eigendoms-/registratiebewijs

De gegevens a.u.b. aanleveren als volgt:

LET OP !!! Fokkerpas gratis en betaald

Aan het einde van het jaar in de maand december, worden de 'gratis' fokkerspassen van de op dat moment bij de ZWHVN bekende aangesloten fokkers, voor het volgende jaar bij de drukkerij aangemaakt. Let wel, de fokkerspas wordt pas aan u toegezonden, op het moment dat u de contributie van het daaropvolgende jaar hebt voldaan en bijgeschreven staat op de ZWHVN rekening.

Dient er tussentijds een fokkerspas voor u worden aangemaakt omdat u een 'nieuwe' fokker bent of u bent uw fokkerspas kwijt geraakt of uw NAW-gegevens wijzigen, dan zijn aan het apart aanmaken van uw pas kosten verbonden, deze bedragen € 3,00 per pas. Na ontvangst betaling op de ZWHVN-rekening, wordt vervolgens de fokkerspas aan u toegezonden.

Bij ingebreke blijven van betaling (contributie/paskosten) heeft de fokkerspas geen geldigheid en zal dit bij de RvB worden doorgegeven en verzocht worden u van de - aan de bij de RvB verstrekte - fokkerpashouderslijst te verwijderen.