Pupinfo

Pups verwacht

 

Pupinfo 'VERWACHT' en Pupinfo 'GEBOREN'

 

Wilt u als fokker gebruik maken van Pupinfo op de ZWHVN website, dan dient u dit gelijktijdig met de dekmelding bij de Rascommissie aan te geven.

Uw pupinfo van het te verwachten nest wordt dan op de website opgenomen op de pagina pups verwacht.

Als het de pups geboren zijn, dient u dit bij de Rascommissie door te geven en het geboorteformulier aan te leveren.
Vervolgens wordt uw pupinfo van 'Pups verwacht' op de ZWHVN website overgezet naar de pagina pups geboren.

De tijdsduur vermelding pupinfo bedraagt standaard 2 maanden na datum verzoek tot pupinfo. Hebt u na de 2 maanden pupinfo nog pups, dan kan de pupinfo kosteloos met 2 maanden worden verlengd, dit dient u wel zelf tijdig aan te geven bij de Rascommissie.

Tevens dient u, als 'al uw pups zijn uitgevlogen' binnen de standaard periode van 2 maanden óf in de 2 maanden verlenging, de Rascommissie hieromtrent te informeren, zodat uw pupinfo van de website kan worden verwijderd.

Bent u aangesloten bestaand fokker en maakt u gebruik van de fokkersvermelding op de ZWHVN website, dan geniet u gratis pupinfo.

Bent u aangesloten bestaand fokker en maakt u géén gebruik van fokkersvermelding op de ZWHVN website, dan geniet u geen gratis pupinfo, de kosten per pupinfo bedragen dan € 10,00.

Het bedrag voor pupinfo dient u over te maken op:

  • ING-rekening NL72 INGB0003560273
  • ten name van ZWHVN te Noordwijkerhout
  • o.v.v. pupinfo

 

Voor meer informatie, kijkt u ook op de pagina's:

 

De aanvraag tot pupinfo + geboorteformulier dient u te overleggen bij:

Gegevensbeheer & Portfeuillehouder Rascommissie
Ceciel Cuperus & Thea Commandeur
Emails