Fokkers- en / of dekreuhoudersvermelding

U hebt een teef (of meerdere) die voorlopige goedgekeurd is (zijn)  tijdens de Fokgeschiktheidskeuring, op dat moment bent u Fokker.
U hebt een reu (of meerdere) die voorlopig goedgekeurd is (zijn) tijdens de fokgeschiktheidskeuring, op dat moment bent u Dekreuhouder.

Al onze leden die fokken, geregistreerd of niet, dienen zich altijd te houden aan het Verenigingsfokreglement (VFR) van de ZWHVN.

U kunt er voor kiezen om u als Fokker en/of Dekreuhouder op de ZWHVN website te laten plaatsen om u te profileren.

Om geplaatst te worden als fokker op de fokkerslijst en/of als dekreuhouder op de dekreuenhouderslijst, moet u een aanvraag indienen bij de Rascommissie.

Voor plaatsing op de FOKKERSLIJST dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 • uw gegevens: Naam / Adres / Woonplaats (= NAW)
 • uw telefoonnummer en/of mobielnummer
 • het e-mailadres
 • uw kennelnaam (indien van toepassing: kopie kennelregistratie van de Raad van Beheer aanleveren)
 • het http-adres van uw website of facebookpagina
 • de datum dat uw teef geïnventariseerd is

De kosten voor de fokkersvermelding bedragen € 40,00 per jaar.
Echter, in het jaar dat uw eerste teef tijdens de fokgeschiktheidskeuring ZWHVN 'voorlopig goedgekeurd' is, is de fokkersvermelding voor de rest van dat betreffende jaar gratis.

Voor plaatsing op de DEKREUHOUDERSLIJST dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 • uw Naam / Adres / Woonplaats (= NAW)
 • uw telefoonnummer en/of mobielnummer
 • het e-mailadres
 • het adres van de website of facebookpagina
 • de datum dat uw hond geïnventariseerd is
 • een digitale standfoto van uw hond

De kosten voor dekreuhoudersvermelding bedragen € 10,00 per jaar, ongeacht het aantal dekreuen dat u wenst te vermelden. Om uw dekreu te profileren, dient u een digitale standfoto van de hond aan te leveren, met een formaat tussen de 500KB-1000KB.
Echter in het jaar dat uw eerste reu tijdens de fokgeschiktheidskeuring 'voorlopig goedgekeurd' is, is de dekreuhoudersvermelding voor de rest van dat betreffende jaar gratis.

Kosten vermelding(en) ad € 40,00 en/of € 10,00 dienen te worden overgemaakt op:

 • ING-rekening NL72 INGB000 3560273
 • ten name van ZWHVN te Noordwijkerhout
 • onder vermelding van 'fokkersvermelding en/of dekreuvermelding'

Lees ook de informatie over het bewijs van lidmaatschap - de fokkerspas - voor de fokkers: ZWHVN Fokkerspas

Een kopie/scan van onderstaande documenten:

 • Stamboom
 • HD-uitslag
 • ED-uitslag
 • MRD-1 uitslag
 • DM-uitslag

behoeven niet  bij de Rascommissie aangeleverd te worden, deze heeft u al aangeleverd voor de fokgeschiktheidskeuring van de hond.
Mochten er toch nog documenten van u benodigd zijn, dan zult u hieromtrent een mail ontvangen.

Gegevensbeheer & Portfeuillehouder Rascommissie
Ceciel Cuperus & Thea Commandeur
Emails