Gezondheid

Binnen het ras de Zwitserse Witte Herder zijn er erfelijke aandoeningen bekend, waarvoor onderzoek verplicht gesteld is bij de fokhonden, zij moeten voldoen aan de gestelde gezondheidseisen die vermeld staan in het Verenigings Fok Regelement van de rasvereniging.

De hieronder genoemde erfelijke aandoeningen worden op een afzonderlijke pagina nader toegelicht.

Heupdysplasie
(HD)

Elleboogdysplasie (ED)

"1"

Multi Drug Resistance-1 Gen defect (MDR-1)

Degeneratieve Myelopathie
(DM)