Lezingen / Seminars / Symposia etc.

De ZWHVN vermeldt op deze pagina interessante en leerzame lezingen, seminars en symposia, aangeboden en georganiseerd door verschillende organisaties.

Momenteel geen lezing/seminar/symposium.

 

Gezondheidsinventarisatie Zwitserse Witte Herder

De rasverenigingen ZWHVN en de RZWH laten in samenwerking met de Raad van Beheer een gezondheidsinventarisatie uitvoeren.

Om een goed fokbeleid te kunnen voeren hebben de rasverenigingen behoefte aan informatie over wat er zoal speelt binnen het ras.

Hiervoor hebben eigenaren van in Nederland geboren Zwitserse Witte Herders met een stamboom van de Raad van Beheer (RvB), die tussen 1-1-2013 en 31-12-2014 geboren zijn, een brief van de RvB gehad met de uitnodiging om aan het onderzoek deel te nemen.

Heeft u een uitnodiging ontvangen, maar de enquête nog niet ingevuld, dan verzoeken wij u dit als nog spoedig te doen.

Is uw Zwitserse Witte Herder ook in bovenvermelde periode geboren, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen, dan verzoeken wij u ook aan het onderzoek deel te nemen en de enquête in te vullen.

HOE MEER GEGEVENS ER BESCHIKBAAR KOMEN, DES TE BETROUBAARDER DE UITSLAG IS.

U kunt meedoen aan het onderzoek op onderstaande link,:

http://www.gencouns.nl/onderzoekwitteherder.php

De link werkt niet in een zoekmachine, u dient uw browser bijv. Microsoft Edge, Internet Explorer of Google Chrome te gebruiken.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Namens het bestuur van de ZWHVN