Lid worden

FD_vermelding (800x427)

Om de belangen van de Zwitserse Witte Herders te vertegenwoordigen is het noodzakelijk dat de ZWHVN een sterke evenwichtige rasvereniging is en blijft. Hiervoor heeft zij uiteraard leden nodig. Bent u geïnteresseerd in het wel en wee van dit mooie ras, meld u dan aan als lid / gezinslid van de rasvereniging.

 

LID worden van de ZWHVN (eerste lidmaatschap)

Als LID van de ZWHVN kunt u deelnemen aan activiteiten, gebruik maken van faciliteiten van de ZWHVN, ontvangt u 4x per jaar het clubblad en tevens periodiek een nieuwsbrief in uw mailbox (bij wijziging van uw e-mailadres, gelieve dit bij de ledenadministratie door te geven)

De contributie voor het LID bedraagt per jaar:
- € 35,00 - via automatische incasso
- € 37,50 - geen automatische incasso

 

GEZINSLID worden van de ZWHVN (eerste lidmaatschap)

Als een ander persoon van het gezin ook lid wil worden, bestaat de mogelijkheid voor deze persoon om 'GEZINSLID' te worden en kan ook hij / zij deelnemen aan de activiteiten en gebruik maken van faciliteiten van de ZWHVN en ontvangt hij / zij de nieuwsbrief. Het gezinslid ontvangt echter geen clubblad.

De contributie voor het GEZINSLID bedraagt per jaar:
- € 17,50 - via automatische incasso
- € 20,00 - geen automatische incasso

 

Aandachtspunt met betrekking tot aanmelden lidmaatschap

Indien bij aanmelding lidmaatschap al de wens / het plan bij u bestaat om in de toekomst met een teefje te willen gaan fokken of een reu als dekreu aan te willen bieden, dan adviseren wij u het volgende:

 • Wordt één persoon van uw gezin lid, kiest u er dan voor om de 'eigenaar' (zie registratie-/eigendomsbewijs) van de hond als lid van de ZWHVN aan te melden.
 • Kiest u ervoor dat twee personen van uw gezin lid / gezinslid worden, dan maakt het niet uit of de 'eigenaar' van de hond lid of gezinslid van de ZWHVN wordt, de eigenaar van de hond is in dit geval lid van de rasvereniging.
 • Middels het aangaan van het lidmaatschap conformeert u zich aan de ZWHVN:
 • Statuten en Huishoudelijk Reglement
 • Verenigings Fok Reglement

 

Wat biedt de ZWHVN u als lid / gezinslid *):

 1. 4x per jaar het ZWHVN Clubblad voor het Lid
 2. Periodiek de nieuwbrief voor het lid/gezinslid
 3. Deelname aan de ZWHVN Clubmatch (show) in het voorjaar; stamboom hond vereist
 4. Deelname aan de ZWHVN Kampioenschapsclubmatch (show) in het najaar; stamboom hond vereist
 5. U kunt uw hond laten keuren voor fokgeschiktheid; stamboom hond vereist
 6. U kunt uw reu – na voorlopige goedkeuring fokgeschiktheidskeuring – op de dekreuhouderslijst laten plaatsen
 7. U kunt als fokker op de fokkerslijst geplaatst worden en pupinfo ontvangen
 8. Deelname aan ZWHVN georganiseerde evenementen
 9. Het bezoeken van de algemene leden vergadering waar u uw stemrecht kunt benutten, mits de jaarcontributie is voldaan
 10. Uw lidmaatschap is persoonsgebonden en de minimale leeftijd lidmaatschap is 18 jaar.
 11. Deelname met uw hond aan wandelingen

*) aan bepaalde activiteiten zijn nog wel kosten verbonden.

Voor meer informatie met betrekking tot o.a. bovengenoemde punten, zie verder op de ZWHVN-site.

 

Aanmelden lidmaatschap

Aanmelding lidmaatschap kunt u doen via het online inschrijfformulier, als u het formulier heeft ingevuld en verzonden, ontvangt de ledenadministratie uw aanmelding.

De ledenadministratie bevestigt uw lidmaatschap binnen 14 dagen en neemt uw gegevens op in de ledenlijst. Tevens wordt u de lidmaatschapsbrief, de contributienota per e-mail en het clubblad (aan het LID) per post toegezonden.
Via de linken opgenomen in de bevestigingsmail kunt u de statuten/huishoudelijk reglement en het verenigingsfokreglement downloaden of via de pagina downloads.

 

Automatische Incasso contributie

In de ALV 6-4-2014 is besloten per 1 januari 2015 de contributie via automatische incasso (=AI) te incasseren. Redenen voor invoer automatische incasso zijn: de hoge kosten per overboeking en ter voorkoming van het moeten verzenden van betalingsherinneringen.

Door het online insturen van het ingevulde inschrijfformulier lidmaatschap geeft u toestemming aan de ZWHVN om een doorlopende incasso-opdracht te sturen voor de jaarlijkse contributie. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de ZWHVN.

Heeft u geen toestemming voor AI verleend aan de ZWHVN, dan ligt de jaarlijkse contributie € 2,50 hoger voor het LID en  GEZINSlid per jaar.

 

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van de ZWHVN dient tenminste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) schriftelijk - per mail of per brief - te geschieden bij de ledenadministratie.

Wordt hier niet aan voldaan, dan dient de contributie voor het volgende jaar te worden voldaan en wordt de opzegging beschouwd als beëindiging lidmaatschap voor het daarop volgende contributiejaar.

Indien de opzegging lidmaatschap - op verzoek - tijdens het lopende verenigingsjaar door het bestuur wordt gehonoreerd en geaccordeerd, zal er geen restitutie over de reeds geïnde contributie plaatsvinden.

 

Namens het bestuur en de ledenadministratie ZWHVN
Alja Sijbesma
Email