Automatische incasso

Autom.-Incasso[1] (700x429)

Per 1 januari 2015 is de ZWHVN de contributie per incasso gaan incasseren.

Hiertoe is besloten vanwege de hoge kosten per bankovermaking en het voorkomen van het versturen van betalingsherinneringen.

De automatische incasso is van toepassing op:

  • de contributie: Lid € 35,00 / Gezinslid € 17,50 *)
  • de fokkersvermelding op de website rasvereniging € 40,00
  • de dekreuhoudersvermelding op de website rasvereniging € 10,00

 

*) zonder automatische incasso worden de contributiebedragen verhoogd met € 2,50.

Door het onderstaande automatisch incasso formulier in te vullen, verleent u  toestemming aan de ZWHVN via een doorlopende incasso-opdracht de jaarlijkse contributie en/of de kosten voor de fokkersvermelding en/of dekreuhoudersvermeldng te innen.

 


 

Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de ZWHVN.

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Namens het bestuur van de ZWHVN

Rob Commandeur (penningmeester)