Nieuws voor leden

Nieuws_Leden[1] (700x370)

Op deze pagina treft u nieuws aan uit het actuele jaar. Nieuws uit eerdere jaren kunt u in het archief vinden.

 

 

  De Zwitserse Witte Herder uitgelicht in magazine - Me & My Dog editie december/januari

Begin oktober 2014 ontving de ZWHVN het verzoek van het blad Me & My Dog of de ZWHVN bereid was een artikel over de Zwitserse Witte Herder aan te leveren voor plaatsing in het magazine. Per editie wordt een ras dat centraal staat in het magazine uitgelicht, om hun lezers en abonnees een zo goed mogelijk beeld te geven van de rassen die zij plaatsen. En deze keer was de Zwitserse Witte Herder uitverkoren. De redactie ZWHVN heeft de tekst en foto's verzorgd en het artikel is geplaatst in het december/januari magazine Me & My Dog. En zier hier het resultaat !

Klik hier voor PDF-bestand

Vanaf 1 januari 2015 - Verlengen startlicenties - via Raad van Beheer

 

Vanaf 1 januari 2015 loopt het verlengen/aanvragen van startlicenties via de Raad van Beheer. Verlengen en aanvragen gaat, net als in 2014, online en kan door een ieder zelf gedaan worden.

De licentie voor 2015 kost €13,50.

Het verlengen en het aanvragen van de licentie gebeurd online, door in te loggen op de account op: https://sport.raadvanbeheer.nl, met het emailadres en wachtwoord.  Indien het wachtwoord vergeten is, kan deze opnieuw worden aangevraagd door middel van de link in het inlogscherm. Er wordt dan een mail verzonden waarmee het wachtwoord opnieuw ingesteld kan worden. Indien de mail niet in de Inbox wordt ontvangen, adviseren wij de ‘Ongewenste mail’-folder te controleren.
Indien het een geheel nieuwe sporter betreft, moet deze eerst een account aanmaken. Let op: als de eigenaar en de handler niet als dezelfde persoon staan, wordt de account aangemaakt door de handler.

Na het inloggen kan per hond de licentie verlengd worden. Betalen gaat online door middel van iDeal, waarna de licentie voor 2015 geldig is.

Mochten er problemen zijn met het verlengen/aanvragen van de licentie kan contact opgenomen worden via sporten@raadvanbeheer.nl.

Een sportief en succesvol 2015!

LICG - Over houden van huisdieren

LICG_houdenvhuisdierenHet LICG is het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Het LICG is een onafhankelijke organisatie, die 31-10-2007 werd geintroduceerd, n.a.v. een werkconferentie van het Ministerie van LNV, om mensen objectieve en deskundige informatie te verstrekken omtrent het hebben en houden van gezelschapsdieren. De informatie is up-to-date en correct. Dit betekent dat de informatie, zo veel als mogelijk is, een wetenschappelijke basis heeft en gebaseerd is op de meest recente inzichten.
Voor het laatste nieuws verwijzen wij u door naar de website

Outcross programma

De eerste, unieke outcross is gerealiseerd: de eerste keer dat er in Nederland – met toestemming van de Raad van Beheer - een outcross plaatsvindt tussen twee rassen, namelijk tussen het ras Saarlooswolfhond (SWH) (rasvereniging AVLS) en het ras Zwitserse Witte Herder (ZWH). Reden tot deze outcross kwam voort uit: Het voorkomen van problemen ten gevolge van inteelt en een te smalle genetische basis bij de Saarlooswolfhond en te komen tot een bredere fokbasis voor dit hondenras. De AVLS heeft hiertoe op verzoek van de Raad van Beheer een uitgebreid plan van aanpak opgesteld. Het SWH teefje Baka Inu Halleluja Heavently (Hara) is gedekt door de ZWH reu Beloved White Adventure Zayas en op 14/15 augustus 2014 zijn uit deze combinatie 2 reutjes en 1 teefje geboren. Allen zijn wolfsgrauw. Hara onderging een keizersnede. Alle pups maken het prima, zo ook moeder Hara. Benieuwd naar foto's van de pups, klik hier

 

  30 augustus 2014 - DE NIEUWE ZWHVN WEBSITE IS ONLINE !!!!!

 

  De ZWHVN Nieuwsbrief

NBr_9-7-2014 Foto'sSinds 2013 verstrekt de ZWHVN naast het clubblad ook periodiek de ZWHVN nieuwsbrief, waarin de leden geïnformeerd worden over van belang zijnde zaken en/of interessante activiteiten/evenementen, die in verband met tijdsspanne verschijnen clubblad, niet in het clubblad opgenomen kunnen worden.
De nieuwsbrief wordt per e-mail verstrekt, voor het ontvangen van de nieuwsbrief is het van belang dat uw recente emailadres bij de ledenadministratie bekend is.
In de laatste nieuwsbrief bent u, leden ZWHVN, uitgenodigd via mail leuke, lieve, bijzondere (kwalitatieve) foto’s van uw Zwitserse Witte Herders aan te leveren bij Mascha de Lange van de Redactie, zodat er een fotodatabase aangelegd kan worden, waaruit de Redactie en de Webmasters fotokeuzes kunnen maken voor publicatie in de ZWHVN clubbladen en op de ZWHVN website. Door aanlevering van uw foto’s verleent u de ZWHVN toestemming tot publicatie. Lees deze nieuwsbrief, door op de afbeelding hierboven te klikken.