Clubblad ZWHVN

Op deze pagina publiceert de ZWHVN steeds het voorlaatste Clubblad. Indien er tussen 2 clubbladen door belangrijk of interessant nieuws is, zal dit door middel van een nieuwsbrief  via email aan de leden worden verstrekt.
Voorgaande exemplaren  van het Clubblad kunt bekijken in het archief

Uiterlijke aanleverdata van kopij voor plaatsing in het clubblad zijn:

  • 1 februari (clbl nr 1)
  • 1 mei  (clbl nr 2)
  • 1 augustus (clbl nr 3)
  • 1 november (clbl nr 4)

Informatie over redactionele aangelegenheden treft u onderaan op deze pagina.

 

ZWHVN Clubblad - klik op afbeelding


 

Heeft u iets leuks meegemaakt en/of zou u graag een onderwerp in het Clubblad belicht en opgenomen zien, dan kunt u dit kenbaar maken/aanleveren bij de Mascha de Lange en Sander Kamperman van de redactie via email of per post zenden aan het redactie-adres.

Kopij aanleveren:

  • Deadline aanlevering kopij wordt gehandhaafd
  • Getypt of duidelijk geschreven aanleveren
  • In een bestand opgemaakt in Word of Text-file, foto's s.v.p. los bijvoegen en niet in bestand opnemen
  • Foto's dienen scherp en in een hoge resolutie aangeleverd te worden in een JPG of JPEG formaat, 300 DPI en minimaal 1 MB

Behoudens rechten:

  • De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, te corrigeren of te weigeren

 

Redactie ZWHVN
Mascha de Lange
Harstewei 1
9288 GN Kootstertille
Email Redactie