Puppylidmaatschap

Puppy-lidmsch

De rasvereniging ZWHVN feliciteert u / uw gezin van harte met uw Zwitserse Witte Herder pup en wij hopen dat u vele jaren van elkaar mag genieten.

Graag biedt de ZWHVN u de gelegenheid op de hoogte te blijven van allerlei aspecten die het ras betreffen en deel te nemen aan leuke, gezellige en interessante evenementen die de ZWHVN organiseert. De ZWHVN komt u hierin tegemoet met het unieke aanbod, namelijk het:

 

Puppylidmaatschap ZWHVN

 

Om nieuwe eigenaren van een Zwitserse Witte Herder pup, kennis te laten maken met de rasvereniging Zwitserse Witte Herders Vereniging Nederland biedt de ZWHVN ‘het puppylidmaatschap’ aan!

Dit puppylidmaatschap geldt voor eigenaren die een pup bij een aangesloten fokker van de ZWHVN hebben gekocht.

Nieuwe pupeigenaren wordt het puppylidmaatschap GRATIS aangeboden voor de duur van een half jaar.

De fokker van uw pup kan de ZWHVN Puppy Infomap bij de ZWHVN bestellen, welke zij/hij bij het eigen puppakket kan voegen dat u mee krijgt.
Tevens kan de fokker u attenderen op het gratis puppylidmaatschap. De fokker mailt de gegevens van de 'nieuwe eigenaar van de pup' naar de ledenadministratie.

De ingangsdatum van het puppylidmaatschap is de datum waarop het eerstvolgende clubblad uit komt en eindigt automatisch na een half jaar. In totaal ontvangt het puppylid twee clubbladen en kan deelgenomen worden aan activiteiten die de ZWHVN organiseert.

Het puppylid heeft dezelfde rechten en plichten als de andere leden van de ZWHVN, met uitzondering van het ‘stemrecht’ op de Algemene Leden Vergadering, aangezien er geen contributie betaald wordt.

Na het half jaar puppylidmaatschap kan dit lidmaatschap omgezet worden naar een lidmaatschap als LID van de ZWHVN voor het op dat moment geldende contributietarief voor het desbetreffende kalenderjaar.
U dient zich dan aan te melden via het online inschrijfformulier als LID van de ZWHVN.

 

Inhoud Puppy Infomap:

 

Pupinfo map voorzijde 1

• Puppy-info stencil
• Sticker ZWHVN
• Clubblad ZWHVN
• Folder DOGTIME - Aanbieding € 5,00 korting bij bestelling van 2 DVD's :
- De Zwitserse Witte Herder en
- Van Pup tot Puber

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministratie

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de ZWHVN