HERPLAATSING

Herplaatsing.2

Een Zwitserse Witte Herder kan om heel verschillende redenen aangemeld worden voor herplaatsing.

Zo ook zijn er mensen die om verschillende redenen juist op zoek zijn naar een Zwitserse Witte Herder die herplaatst moet worden.

Bent u op zoek naar een Zwitserse Witte Herder, maar u wilt geen pup, dan kunt u zich aanmelden voor een herplaatser. Het kan zijn dat u geïnteresseerd bent in een op deze website vermelde  Zwitserse Witte Herder Herpaatser. Is er echter geen herplaatser beschikbaar of de te herplaatsen Zwitserse Witte Herder is geen optie voor u, dan kunt u zich ook aanmelden op de wachtlijst bij de commissie Herplaatsing.

Eigenaren van een Zwitserse Witte Herder die, om welke reden dan ook, een nieuw thuis zoeken voor hun Zwitserse Witte Herder en lid zijn van de ZWHVN kunnen een vermelding op de pagina Herplaatser(s) aanvragen.
Op deze pagina kunnen alleen Zwitserse Witte Herders worden opgenomen die een stamboom hebben en gefokt zijn onder de voorwaarden die de ZWHVN aan haar aangesloten fokkers stelt. De fokker van de te herplaatsen hond dient op de hoogte te zijn gesteld over de herplaatsing. Om in aanmerking te komen voor de vermelding van uw te herplaatsen hond, verwachten wij een oprechte beschrijving van uw te herplaatsen Zwitserse Witte Herder.

De volgende 2 aanmeldformulieren zijn beschikbaar. Het formulier dat voor u van toepassing is dient door u volledig ingevuld te worden en ingezonden (velden met * zijn verplicht in te vullen):

 

 

Naar aanleiding van het door u ingevulde en ingezonden formulier worden uw gegevens geadministreerd en contact met u opgenomen voor eventuele nadere informatie, en bij vermelding van uw hond op de pagina Herplaatser zal u worden gevraagd enkele foto's van de te herplaatsen hond te verstrekken.

De Zwitserse Witte Herder Vereniging biedt hiermee een platform om belangstellenden te bereiken, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van een contact, de informatie die wordt gegeven, de overdracht van de Zwitserse Witte Herder tussen de huidige en de nieuwe eigenaar, noch voor de toestand waarin de hond tijdens of na de overdracht verkeert. Een eventuele vergoeding, die gevraagd wordt voor de te herplaatsen Zwitserse Witte Herder, is een zaak tussen de huidige en de nieuwe eigenaar. De ZWHVN is hierin geen partij.

Het is niet de bedoeling dat fokkers van de ZWHVN via de herplaatsing om bemiddeling vragen bij de verkoop van een Zwitserse Witte Herder, die onverhoopt bij hen is terug gekomen.

 

Contactpersoon Herplaatsing: Alja Sijbesma - Email  Telefoon: 0516-541100 (gelieve niet na 20.00u te bellen)