Betalingsgegevens

Te betalen verschuldigde kosten dienen door u binnen 14 dagen over te worden gemaakt naar:

  • ING-rekening NL72INGB0003560273
  • t.n.v. Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland te Noordwijkerhout
  • o.v.v. het onderwerp dat het betreft en/of uw lidnummer

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester

Penningmeester ZWHVN
Rob Commandeur
Mobiel:  06-15226080
Email