Doelstelling / AVG

51a[1] (700x311)

 

De Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland (ZWHVN), heeft zich ten doel gesteld:

Het in standhouden en/of het verbeteren van het ras Zwitserse Witte Herder, waarbij de allereerste verantwoordelijkheid bij de aangesloten fokkers en dekreuhouders ligt, het verenigen van de leden om gezamenlijk plezier te beleven aan het bezitten van een Zwitserse Witte Herder en om de gezondheid en het welzijn van het ras te bewaken.

De FCI rasstandaard dient als kader waarbinnen de fokkerij plaatsvindt. U treft de FCI-Standaard No. 347 aan op deze website onder rasstandaard (FCI = Fédération Cynologique Internationale / http://www.fci.be).

De bij de rasvereniging aangesloten fokkers en dekreuhouders conformeren zich aan het door de fokkers, dekreuhouders en leden gezamenlijk opgestelde Verenigings Fok Reglement, waarbij hoge eisen worden gesteld aan de voorwaarden, waaraan een Zwitserse Witte herder die voor de fok wordt ingezet, dient te voldoen.

Dit zijn onder andere eisen zoals fysieke gezondheid en de geestelijke gesteldheid. Dit wordt gemeten door middel van een fokgeschiktheidskeuring bestaande uit een keuringsgedeelte gericht op:

 • het uiterlijke aspect van de hond
 • meerdere gezondheidsuitslagen en
 • een speciaal op het ras afgestemde gedragstest

 

Deze gedragstest bevat aspecten van de M.A.G.-test (Maatschappelijk Aanvaard Gedrag) en is bedoeld om het aanpassingsvermogen van de fokdieren te kunnen meten in allerlei maatschappelijke situaties.

Het Verenigings Fok Reglement is tot stand gekomen in samenwerking met alle leden, dus ook de leden die gewoon liefhebber / eigenaar zijn van één of meerdere Zwitserse Witte Herder(s) hadden hierin een stem. Zij zijn tenslotte een hele belangrijke spil in hoe het ras er qua fysieke en geestelijke gezondheid voorstaat.

Daarnaast heeft de ZWHVN tot doel interessante, informatieve en leuke activiteiten te organiseren en aan te bieden:

 • wandelingen met de honden in losloopgebieden op verschillende locaties in Nederland
 • doe-dagen, waarbij de leden op een gezellige en sportieve manier kennis kunnen maken met takken van hondensport, spelletjes en andere activiteiten
 • 2 shows: de Kampioenschapsclubmatch en de Clubmatch
 • demonstraties (o.a. op doe-dagen)
 • workshops
 • lezingen/bijeenkomsten/vergaderingen
 • 4 maal per jaar het prachtige clubblad
 • periodiek de nieuwsbrief

 

Bovenstaande activiteiten zijn ten eerste bedoeld om leden met elkaar in contact te brengen en met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over het prachtige ras de Zwitserse Witte Herder en niet te vergeten: om de honden en hun eigenaren plezier te laten beleven aan elkaar en wie weet, wakkeren de 'activiteiten' bepaalde kwaliteiten van de hond aan, waarvan de eigenaar nog geen weet had.

Wat is er nu leuker dan samen met je hond ergens aan deel te nemen, waarvan wij en de honden genieten?

Voor een Zwitserse Witte Herder pup, gefokt onder de voorwaarden van de Zwitserse Witte Herder Vereniging Nederland zit u dus goed bij de aangesloten fokkers van de rasvereniging.

Het is een belangrijke taak van de vereniging en haar fokkers de pupkopers uitgebreid te voorzien van informatie, zodat zij een weloverwogen keuze maken bij de aanschaf van een pup.

Op deze website treft u uitgebreide informatie aan, maar ook kunt u persoonlijk contact opnemen met het Secretariaat of de Rascommissie. Zij staan u graag te woord met raad en advies.

Kennisvergroting door het aanbieden van informatie / lezingen en bijeenkomsten in samenwerking met andere rasverenigingen en verantwoord fokken, opdat goede keuzes gemaakt kunnen worden, komen het ras ten goede.

De bij de rasvereniging aangesloten fokkers, dekreuhouders en leden conformeren zich aan het gestelde in de statuten, het huishoudelijk reglement en het Verenigings Fok Reglement en dragen hierin een eigen verantwoordelijkheid hun bijdrage te leveren aan het ras 'de Zwitserse Witte Herder'.

Draagt u een warm hart toe, voor waar de ZWHVN voor staat en wilt u graag meedenken en bijdragen aan het welzijn van onze witjes en de vereniging, dan nodigen wij u van harte uit lid te worden.

Op de pagina lid worden treft u de informatie met betrekking tot het lidmaatschap aan en kunt u zich online inschrijven

Graag verwelkomen wij u als lid van de ZWHVN !

 


 

25-05-2018 - AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Per 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG van kracht.

De ZWHVN gebruikt de persoonsgegevens die  zij van u heeft om u op de hoogte te houden van haar activiteiten en om met u te communiceren over activiteiten waarvoor u zich hebt opgegeven.

De gegevens die u via inschrijfformulieren aan de ZWHVN verstrekt hebt, staan opgeslagen in haar database en uw e-mailadres staat in haar mailingprogramma. De ZWHVN bewaart uw gegevens tot u haar laat weten dat deze verwijderd dienen te worden. U kunt mailen naar Secretariaat als u wilt weten welke gegevens van u bewaard worden of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Als de ZWHVN niets van u hoort, wordt er van uit gegaan dat u tevreden bent met de manier waarop uw gegevens worden bewaard en gebruikt zoals u gewend bent.

Met vriendelijke groet,

Jetteke van Bon
secretariaat ZWHVN